Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > William Shakespeare: Perikles, král tyrský

William Shakespeare: Perikles, král tyrskýKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Perikles, král tyrský, jehož autorem je William Shakespeare.

Obsah

1.
William Shakespeare: Perikles, král tyrský

Úryvek

"Perikles, král tyrský
Shakespeare William
Hra se skládá Perikles z řady po sobě jdoucích scén, které mají určitý rytmus a oscilují mezi pocity prudké radosti a poklidného zármutku. Ztělesnění tohoto rytmu představuje moře, které je též prostorem zrození i smrti nebo prostorem lidského údělu a osudu.
Král Antiochus měl krásnou dceru. Jednoho dne rozhodl, že za manželku si ji bude moci vzít jen ten, kdo uhádne jeho hádanku. Mnoho králů a princů hádanku nerozluštilo a zemřelo - až na Perikla. Král cítil Periklův úspěch jako ohromnou potupu a hanbu, a tak poslal svého komořího, aby Perikla zavraždil. Ten však mezitím uprchl z Pyru, svého rodného města, do Parsu. Tato země, v níž vládl Kleon se svojí ženou Dionýzou, byla zpustlá a hladová. Periklej jim věnoval obilí a zůstal v královském paláci jako vítaný host. Po krátkém odpočinku se opět vydal na moře, potkala ho však bouře a ztroskotal. Našli ho rybáři, kteří nemeškali a dovedli ho v jeho zrezlé zbroji na turnaj o ruku krásné Phaisy. Perikles turnaj vyhrál a za několik dní se s Phaisou oženil. Zanedlouho však opět musel Perikles na moře, tentokrát už se svojí ženou. Ta mu při bouři porodila dceru a zemřela. Zkroušený Perikles hodil ženu v truhle do moře a dcerku dal do opatrovnictví králi Kleonovi. Zakrátko truhlu našel vzdělaný člověk a domněle mrtvou ženu vzkřísil. Phaisa ve smutku odešla do kláštera. Její dcera Macina zatím vyrostla do krásy, všichni se točili jen kolem ní a o Kleonovu dceru nezavadil nikdo ani pohledem. Proto se Dionýza rozhodla Macinu zabít. Než se tak stalu, unesli dívku piráti. Ti ji pak prodali do nevěstince v Mytitécé, odkud ji za nějaký čas šťastně vysvobodil guvernér Lysimachos. Perikles přijíždí do Parsu, aby po tolika letech opět spatřil svou dceru Macinu. Tam se dozví, že je mrtvá - vydává se proto znovu na moře. Náhodou přijíždí do Myliténé, kde zničený a zpustlý truchlí nad ztrátou své milované rodiny. Guvernér k němu psílá Macinu, aby ho trochu rozveselila. Ta mu vypráví svůj příběh a tak se vzájemně poznají. Perikles, celý šťastný, děkuje bohyni Dianě. Ta mu ještě radí, aby šel do kláštera. Zde se setkává s Phaisou. Rodina je opět pohromadě a Perikles provdá Macinu za guvernéra.
Jedná se o typické dílo tzv. helénského dobrodružného románu (zázračné vzkříšení Periklovy ženy, postava chóru apod.)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc1e1ab37dc.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Perikles.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse