Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Williame Shakespeare - Romeo a Julie

Williame Shakespeare - Romeo a Julie


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184, Domažlice

Charakteristika: Práce pojednává o rozboru díla Romeo a Julie jak maturitní otázka z literatury. Rozebírá kompoziční výstavbu, literární druh, postavy a děj díla.

Obsah

Soubor obsahuje
1.
Téma a motiv díla
2.
Časoprostor
3.
Kompoziční výstavbu
4.
Literární druh a žánr
5.
Vypravěč
6.
Postava
7.
Vyprávěcí způsoby
8.
Typy promluv
9.
Veršová výstavba
10.
Jazykové prostředky
11.Tropy a figury
12.
Informace o autorovi

Úryvek

"William Shakespeare * 23. 4. 1564 Anglie † 23. 4. 1616
William Shakespeare se narodil na přelomu 16. a 17. století v anglickém Stratfordu. Byl považován za největšího světového a anglického dramatika. Shakespeare napsal celkem 154 sonetů a 39 her
Brzy se oženil a odešel do Londýna k herecké společnosti. Stal se spolumajitelem, dramatikem a hercem v divadle Globe. Po návratu z Londýna ke své rodině přestal psát. Umírá v roce 1616 v rodném městě.
Jeho tvorba je rozdělena do tří období:
• 1. období - 1591 – 1600 → v tomto období se inspiroval kronikami a historií.
 historické hry – Jindřich IV., V, VI.
 komedie – Kupec benátský, Zkrocení zlé ženy
 tragédie – Romeo a Julie
• 2. období – 1601 – 1608 → toto období je ovlivněno osobní krizí a smrtí syna
→ v tomto období napsal svá nejslavnější dramata – Hamlet
• 3. období – 1609 → romantické hry – Bouře a Sonety (znělky)
- dílo – Zkrocení zlé ženy, Ottello
Renesance – návrat k antice – Řecko a Řím
– myšlenkový a umělecký směr označující snahu o obrození společnosti na základě antických ideálů, který klade důraz na poznání a vzdělání
- lidé se chtějí vymanit ze středověkého myšlení a vnímání světa, kde je středem všeho bůh
Ostatní autoři této doby
- Francois Villon (Závěť), Giovanni Boccaccio (Dekameron)
I. část
 Zasazení výňatku do kontextu díla
 Téma
- je závažné tím, že rodiny se nedokázaly usmířit za tak dlouhou dobu
- usmířily se až nad hroby svých dětí
 Motiv
- láska, souboje, smrt
 Časoprostor
• čas – pravděpodobně druhá polovina 16. století
• prostor – Verona a Mantov"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57017400b41bd.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Romeo_a_Julie_Shakespeare_William.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse