Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Z Čech až na konec světa

Z Čech až na konec světa


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Charakteristika knihy Z Čech až na konec světa od A. Jiráska je vhodná jako referát nebo stručné shrnutí dané knihy.

Obsah

1.
Tématická složka
2.
Jazyková a kompoziční složka

Úryvek

"Z Čech až na konec světa
 Alois Jirásek
 dílo vzniká v roce 1890
 Česká republika
 próza, epika, cestopis = prozaický literární žánr, jehož obsahem je popis autorovy cesty do cizích zemí a krajin se záznamem jejich geografických, národopisných, kulturních, sociálních a jiných zvláštností
1. Tematická složka
• hlavní myšlenka – vyvolat v lidech vlastenecké cítění
• místo a doba děje – středověká Evropa za vlády Jiřího z Poděbrad
• hlavní postavy – Václav Šašek Mezihorský – vypravěč, který se účastnil jako sluha výpravy po Evropě
vnoučata – poslouchají dědečkovo vyprávění o této cestě
Lev z Rožmitálu – velitel výpravy
zbytek výpravy
• děj: Už starý Václav Šašek z Mezihoří vypravuje svým vnoučatům o tom, jak kdysi před mnoha lety se vydal se svým pánem Lvem z Rožmitálu na dlouhou cestu, která je dovedla až na konec světa. Vyráželi na svou pouť v listopadu roku 1465 a zpět do rodného kraje se vrátili rok poté. Hlavním úkolem této cesty bylo získat dobré postavení králi Jiřímu z Poděbrad, což měl zajistit jeho švagr Lev z Rožmitálu. Putovali přes Německou říši, dále se dostali do Brabantska (dnešní Belgie), kde si je velmi oblíbili. Pokračovali přes Anglii do Francie a Kastilie, kde je čekalo putování pouští. Až dorazili do Portugalska a zde „na konec světa“ a jelikož už nebylo, kam dále jít, vraceli se přes Barcelonu, Turín, Benátky a další místa zpět do své vlasti. U většiny králů, správců zemí, kancléřů a dalších vysokých úředníků velice dobře pochodili a s některými se i spřátelili.
2. Jazyková a kompoziční složka
• zastaralá čeština
• retrospektivní řazení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5611112154e73.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Z_Cech_az_na_konec_sveta___A._Jirasek.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse