Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Žádost o vydání občanského průkazu

Žádost o vydání občanského průkazu


Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, Varnsdorf

Charakteristika: Práce obsahuje formulář žádosti o občanský průkaz k vyplnění.

Obsah

1.
Žádost o vydání občanského průkazu

Úryvek

"ŽÁDOST O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU
SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI BEZ KONTAKTNÍHO ELEKTRONICKÉHO ČIPU

Úřad, který žádost přijal: Úřad, který vydává OP: Úřad, který předává vyhotovený OP:
Klikněte sem a zadejte text. Klikněte sem a zadejte text. Zvolte položku.
Číslo žádosti Klikněte sem a zadejte text. Číslo OP Klikněte sem a zadejte text.
Datum vydání Klikněte sem a zadejte text. Platnost do Klikněte sem a zadejte text.
Vydal Klikněte sem a zadejte text.
Příjmení Klikněte sem a zadejte text.
Jméno Klikněte sem a zadejte text.
Datum narození Klikněte sem a zadejte text. Pohlaví Zvolte položku.
Rodné číslo Klikněte sem a zadejte text. Státní občanství ČESKÁ REPUBLIKA
Místo a okres narození / Místo a stát narození v cizině
Klikněte sem a zadejte text.
Adresa místa trvalého pobytu
Obec Klikněte sem a zadejte text.
Část obce Klikněte sem a zadejte text. č.p.(ev.) Klikněte sem a zadejte text.
Ulice Klikněte sem a zadejte text. PSČ Klikněte sem a zadejte text.
Okres Klikněte sem a zadejte text. č. or. Klikněte sem a zadejte text.
Rodinný stav / Partnerství Zvolte položku.
Údaj zapisovaný na žádost
Titul (vědecká hodnost, označení) Klikněte sem a zadejte text.
Totožnost ověřena podle Klikněte sem a zadejte text.
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby Klikněte sem a zadejte text.

Datum a místo přijetí žádosti Razítko a podpisPodpis držitele"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51924319a97dc.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zadost_o_vydani_obcanskeho_prukazu.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse