Základ daně


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis na téma základ daně. Dále vymezuje sazby daně a daň u jednotlivých druhů pozemků.

Obsah

1.
Základ daně

Úryvek

"Základ daně, sazby daně a daň u jednotlivých druhů pozemků
C hospodářské lesy a D rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb
Základ daně = jsou dvě možnosti:
- Cena pozemku stanovená znaleckým posudkem dle aktuálních cen k 1.1. zdaňovacího období
- Součin skutečná výměra pozemku v m2 x 3,80 kč
Sazba daně – 0,25 % v obou případech
Daň- základ daně x sazba daně

E- zastavěné plochy a nádvoří
Základ daně = skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období ( zaokrouhlena na celé m2 nahoru)
Sazba daně – 0,20 Kč/m2
Daň = základ daně x sazba daně

Plocha půdorysu stavby však není zdaněna daní z pozemků, nebo stavba podléhá dani ze staveb.

F- stavební pozemky
- Stavební pozemek je pozemek určený k zastavění stavbou, která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb. Rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby ( bere se v úvahu vnější rozměr obvodového zdiva)
- Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba stane předmětem daně ze staveb, např. kolaudačním rozhodnutím
Základ daně – skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu zdaňovacího období.
Sazba daně – 2 kč./ m2

Tato sazba se násobí koeficientem stanoveným podle počtu obyvatel v den posledního sčítání lidu.

Pro jednotlivé části obce může obec závaznou vyhláškou koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie koeficient 4,5 lze zvýšit na 5,0.

Daň – základ daně x ( sazba daně x koeficient)

G- ostatní plocha
Základ daně = výměra pozemku v m2
Sazba daně – 0,20 kč/ m2
Daň = základ daně x sazba daně"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53fa2a21b44a3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zaklad_dane.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x