Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Základaní pojmy z genetiky a genetická onemocnění

Základaní pojmy z genetiky a genetická onemocnění


Kategorie: Biologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc

Charakteristika: Práce obsahuje základní genetické pojmy potřebné na středoškolské úrovni a jejich vysvětlení. Práce obsahuje charakteristiku nejběžnějších genetických onemocnění.

Obsah

1.
Genetika - pojmy (genetický kod, plazmid, genom, operon, chromozomová aberace, ...)
2.
Genetické choroby (genové mutace, genomové mutace, aj.)

Úryvek

"Dědičnost Schopnost určitých jedinců předávat si z generace na generaci určité vlohy a schopnosti

Proměnlivost Variabilita v rámci druhu, mutace

Rozmnožování Schopnost organismů vytvářet nové generace organismů s týmiž druhovými vlastnostmi jako mají rodičovské organismy

Nukleotid Základní stavební jednotka nukleové kyseliny, složena z báze, deoxyribosy a fosfátu

Nukleoid Jediná molekula DNA stočená do kruhu, smyčky; prokaryota"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57a34b8a66aa0.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Genetick__pojmy_a_choroby.xls (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse