Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní body strukturovaného životopisu a vzor

Základní body strukturovaného životopisu a vzor


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný a přehledný seznam bodů, které nesmí v životopise chybět. Tento životopis lze použít při hledání nového zaměstnání.

Obsah

1.
Základní body strukturovaného životopis - vzor
a) Osobní a kontaktní údaje
b) Dosažené vzdělání
c) Předchozí zaměstnání
d) Cizí jazyky
e) Práce na PC
f) Další znalosti a dovednosti
g) Závěr
2.
Vzor životopisu
a) Osobní a kontaktní údaje
b) Jméno a příjmení, titul
c) Vzdělání
d) Ostatní kurzy
e) Pracovní zkušenosti
f) Ostatní znalosti
g) Zájmy

Úryvek

"Dosažené vzdělání:
• Název a adresa škol či jiných vzdělávacích zařízení včetně uvedení časového úseku, kdy jste toto vzdělávací zařízení navštěvovali
• Typ závěrečné zkoušky a dosažená kvalifikace, kterou jste získali
( dobré je uvést také základní školu )
Předchozí zaměstnání:
• Chronologicky seřaďte vaše předešlé pracovní místa
• Uveďte také název firmy či podniku kde jste pracovali opět i s čas. údaji a stručný popis
• Můžete uvést i brigády, praxe a stáže dlouhodobějšího charakteru,která jste již absolvovali a mají spojitost s výkonem budoucího povolání
• Můžete přidat odkaz na předchozího zaměstnavatele za účelem doplnění dalších informací"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45996ee42badb.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_body_zivotopisu.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse