Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Základní poznatky molekulové fyziky

Základní poznatky molekulové fyzikyKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky a příklady k procvičování teorie středoškolského učiva z fyziky na téma základní poznatky molekulové fyziky. Práce je vhodná i jako příprava k maturitě.

Obsah

1.
Teorie
2.
Příklady

Úryvek

"Teorie:
Principy kinetické teorie látek a příklady, na kterých je lze demonstrovat (difúze, Broenův pohyb, soudržnost, přilnavost,...).
Vzájemné působení částic – graf závislosti síly na vzdálenosti částic.
Modely skupenství látek z hlediska vzdálenosti částic a jejich energie.
Stavové veličiny a rovnovážný stav soustavy.
Teplota, teplotní stupnice (°C, °F, K), jejich přednosti a nevýhody, způsob sestrojení, druhy teploměrů (jak pracují), definice 1K, převody °CK a K°C.
Molární veličiny – definice 1 molu, Avogadrova konstanta a její význam, atomová relativní hmotnost, molekulová relativní hmotnost, hmotnostní jednotka, molární hmotnost a molární objem, vztahy mezi nimi.(n, NA,Ar, Mr, mu, Mm, Vm)

Příklady:
1. Určete klidovou hmotnost mm molekuly vody H2O a molekuly oxidu uhličitého CO2.
2. Určete molární hmotnost Mm vody H2O a oxidu uhličitého CO2.
3. Jaké je látkové množství n oxidu uhličitého CO2 o hmotnosti l kg?
4. Vyjádřete teploty 0 C a 100 C v kelvinech.
5. Na koupališti byla naměřena teplota vody 27 C. Jaká termodynamická teplota této teplotě odpovídá?
6. Olovo se taví za normálního tlaku při teplotě 327,3 C. Vyjádřete tuto teplotu v kelvinech.
7. Rozdíl termodynamických teplot dvou těles je T = 100 K. Vyjádřete tento rozdíl v Celsiových stupních.
8. Vyjádřete v Celsiových stupních zápis a) T = 30 K, b) T = 30 K."

Poznámka

Příklady neobsahují výsledky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5238a7255ff22.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_poznatky_mol_fyziky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse