Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Základní právní terminologie ve francouzštině

Základní právní terminologie ve francouzštině


Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje slovníček základní právnické terminologie. Francouzská slova a slovní výrazy jsou doprovázeny svými českými ekvivalenty.

Obsah

1.
Obecná slovní zásoba
2.
Právo
3.
Odvětví práva
4.
Soudy

Úryvek

"TERMINOLOGIE JURIDIQUE

I. Généralités

- pouvoir législatif (M) : zákonodárná moc (F)
- pouvoir exécutif (M) : výkonná moc (F)
- pouvoir judiciaire (M) : soudní moc (F)
- Constitution (F) : Ústava (F)
- Parlement (M) : Parlament (M)
- un parlement bicaméral : dvoukomorový parlament
- Assemblée nationale (F) : Národní shromáždění (N)
- Sénat (M) : Senát (M)
- souveraineté (F) : svrchovanost (F)
- accuser q de qc : obvinit/obžalovat koho z čeho
- accusation (F) : obžaloba/žaloba (F)
- acte d’accusation (M) : obžalovací spis (M)
- accusé (M) : obžalovaný
- arrêter : zatknout
- détenir en prison : držet ve vazbě
- délit (M) : trestný čin/delikt (M)
- droit inviolable (M) : neodvolatelné právo (N)
- inviolabilité (F) : imunita/nedotknutelnost (F)
- inviolabilité parlementaire (F) : poslanecká imunita (F)
- personne physique (F) : fyzická osoba (F)
- personne morale (F) : právnická osoba (F)

II. Loi

- en vertu de la loi : podle zákona
- d’après la loi : podle zákona
- aux termes de la loi : podle zákona
- promulguer la loi : vyhlásit zákon
- adoption de la loi : přijetí zákona
- entrer en vigueur : vstoupit v platnost
- être réprimé par la loi : být stíhán zákonem
- infraction à la loi (F) : porušení/přestoupení/překročení zákona
- abrogation d’une loi (F) : zrušení zákona
- disposition de la loi (F) : ustanovení zákona
- projet de loi (M) : návrh zákona (vládní)
- proposition de loi (F) : návrh zákona (parlamentní)
- navette (F) : přeposílání návrhu zákona mezi oběma komorami parlamentu
- exposé des motifs d’une loi: odůvodnění zákona
- amendement (M): pozměňovací návrh
- amendement à la loi (M): dodatek k zákonu
- amendement de la loi (M): novela zákona"

Poznámka

Vypracováno na Sorbonně.
Francouzské výrazy jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5055a39e2d0ac.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_pravni_terminologie_fj.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse