Zápis z ekonomie


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomie na téma zahraniční obchod, vývozní obchodní operace,dovozní obchodní operace.

Obsah

1.
Zahraniční obchod
2.
Vývozní obchodní operace
3.
Dovozní obchodní operace

Úryvek

"RIZIKA V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ:
A. hospodářské
- špatný odklad situaci na trhu špatná kvalita zboží
B. dopravní – poškození při přepravě, znehodnocení při čekání na hranicích
C. riziko nepřevzetí zboží
- odběratel odmítne zboží převést a zaplatit
D. riziko nezaplacení
- odběratel zboží převezmea, ale odmítá zaplatit nebo platí se spožděním
E. politické riziko
- vzniká v důsledku politických událostí, např. války nebo stávky

- tato rizika lze omezit pojištěním nebo průběžným ověřováním partnera


ČLENĚNÍ OBCHODU S JINÝMI ZEMĚMI:
-jednou ze zásad EU je volný pohyb zboží a služeb
-EU je celní unie = platí jednotné předpisy pro obchodování s nelčenskými zeměmi, kterými se musí všechny členské země řídit

Členění obchodu:
a) vnitrounijní ( intrakomunitární)
- je to obchod mezi zeměmi EU
- obchod probíhá bez cel a poplatků
- mezi plátci DPH je zboží dodávané bez této daně
- na tento obchod připadá asi 80 procent zahraničního obchodu
b) mimounijní
- je to obchod členských zemí EU
- PŘI DOVOZU SE PLATÍ dph, SPOTŘEBNÍ DANĚ, cla a poplatky
- Vývoz je od těchto přirážek osvobozený, používají se jen výjimečně


VÝVOZNÍ OBCHODNÍ OPERACE
-každý dobře provedený obchod se člení na 3 fáze:
a) příprava
-vlastní připravenost k vývozu
navázání obchodního vztahu
vývozní marketing
b) uzavření kupní smlouvy
- nabídka
- dohodnutí podmínek obchodu
- uzavření kupní smlouvy
c) plnění kupní smlouvy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bd9d9551254.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zahranicni_obchod__vyvozni_a_dovozni_obchodni_operace.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2165x
2. Vypravování 1570x
3. Reportáž 1300x
4. Lakomec-Moliere 632x
5. Slohové práce 393x
6. Stížnost 301x
7. Bylo nás pět 271x
8. Osobní dopis 225x
9. Odpověď na objednávku 223x
10. Odpověď na urgenci 211x