Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zelený hotel

Zelený hotelKategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi stručně seznamuje se zeleným hotelem, novým trendem v hotelnictví. Charakterizuje podstatu myšlenky tohoto trendu založené na ekologii. Definuje ekoznačku. Věnuje se popisu ekoznačení turistických ubytovacích služeb. Informuje o podnicích a ubytovacích označených ekoznačkou. Vysvětluje, co přináší ekoznačka ubytovacímu zařízení, a co hostu. Představuje dvě ekoznačky užívané v ČR. V závěru vypisuje opatření, která musí ubytovací zařízení provést, aby dostalo ekoznačku Evropské unie

Obsah

2.
Úvod
3.
Ekoznačka
4.
Ekoznačení turistických ubytovacích služeb
4.1.
Podniky označené ekoznačkou
4.2.
Ubytovací zařízení či kemp může být označen
4.3.
Co přináší ekoznačka ubytovacímu zařízení
4.4.
Co přináší ekoznačka hostu
5.
V České republice a dvě ekoznačky
6.
Opatření, která musí ubytovací zařízení provést, aby dostalo ekoznačku Evropské unie

Úryvek

"Jedním z nových trendů v hotelnictví, který se začíná prosazovat i na našem trhu, je tzv. zelený hotel.
Jako zelený hotel můžeme ve stručnosti označit to ubytovací zařízení, které má právo užívat oficiální a státem garantovanou značku.

Ekoznačka je ochrannou známkou, udílenou nezávislou stranou na základě důkladně ověřených faktů. Kromě běžného spotřebního zboží (nátěrové hmoty, mycí a čisticí prostředky, kancelářské potřeby, teplovodní kotle, nábytek atp.) je určena i službám.
Služby mohou mít velký negativní dopad nejen za životní prostředí, ale i na zdraví uživatelů - hostů.
Ekoznačka je ochranná známka, která má hostu garantovat to, že u takto označené služby byly minimalizovány negativní dopady na životní prostředí.
Ekoznačení turistických ubytovacích služeb zažívá v současné době značný boom ve všech státech Evropské unie.
Vzhledem k rozloze České republiky se nabízí prostor pro kohokoliv, kdo má zájem či možnost doložit důvěryhodným logem, že jeho přístup k životnímu prostředí je zodpovědný a kvalita nabízených služeb na vysoké úrovni.

Ubytovací služby nesoucí logo ekoznačky jsou oficiálně zařazeny mezi ekologicky nejšetrnější.
Zájemce z řad poskytovatelů turistických ubytovacích služeb může získat obě loga najednou. Díky požadovaným opatřením dochází nejen k úsporám, ale i ke zvýšení zájmu ze strany hostů. V Evropské unii je v současnosti certifikováno 135 hotelů a 27 kempů.

Podniky označené ekoznačkou se věnují péči o životní prostředí a zdraví těmito způsoby:
• využívání obnovitelných zdrojů energie
• výběr dodavatelů, kteří berou ohled na životní prostředí
• důraz na úspory vody a elektrické energie
• předcházení vzniku odpadů
• používání ekologicky šetrných výrobků označených ekoznačkou
Ubytovací zařízení či kemp může být označen:
• ekoznačkou EU – Květinou
• ekoznačkou ČR – Ekologicky šetrná služba
• Žadatel může zvolit jedno či obě loga, která se udílejí na základě
• splnění stejných podmínek."

Poznámka

Práce obsahuje grafiku a mapu.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFNRQ91O/$FILE/zeleny_hotel_final_k%20tisku.pdf.; http://www.agris.cz/hobby/detail.php?id=152852&iSub=1057&PHPSESSID=0dac93393bb6a8b7a93a5ad21b3d8e88.
Práce pro předmět Hotelový a restaurační provoz.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a0afe9c137a5.zip (49 kB)
Nezabalený formát:
Zeleny_hotel.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse