Želvy


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje želvy jako biologický druh, popisuje jejich anatomii, rozmnožování, způsob obživy, výskyt a znaky jednotlivých druhů.

Obsah

1.
Migrace želv
2.
Způsoby obživy
3.
Biologické druhy, výskyt
4.
Rozmnožování
5.
Anatomie

Úryvek

“Způsoby obživy

Želvy se pohybují příliš pomalu, než aby mohly aktivně pronásledovat kořist, ale některé vodní druhy, především ty, co žijí v kalných, temných vodách, loví přepadením ze zálohy – sedí nehybně na dně a čekají na nějakou neopatrnou kořist, rybu nebo korýše, která by plula těsně kolem. Pozemní želvy jsou v podstatě býložravé, spásají trávu nebo požírají listy a plody. Mnohé druhy také jedí živočichy (např. housenky), kteří se náhodně vyskytnou v jejich potravě a většina příležitostně požírá i zdechliny zvířat. Sladkovodní želvy často začínají svůj život jako hmyzožravci, neboť nacházejí dostatek malých vodních larev a jiné kořisti, ale když vyrostou, zaměřují se hlavně na vodní vegetaci. Některé mořské želvy se živí v dospělosti výhradně mořskými rostlinami, potravou jiných jsou bezobratlí včetně mořských hub, korálů, medúz, ježovek a měkkýšů. Želvy nemají zuby a místo nich používají k porcování potravy ostré okraje čelistí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4710f51e1a6f4.zip (28 kB)
Nezabalený formát:
Zelvy.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse