Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zemědělství v ČR

Zemědělství v ČR


Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce kompilačního charakteru představuje rozdíly v zemědělství České republiky dle jednotlivých krajů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zemědělství podle jednotlivých krajů
a) Středočeský kraj
b) Jihočeský kraj
c) Plzeňský kraj
d) Karlovarský kraj
e) Ústecký kraj
f) Liberecký kraj
g) Královéhradecký kraj
h) Pardubický kraj
i) Kraj Vysočina
j) Jihomoravský kraj
k) Olomoucký kraj
l) Zlínský kraj
m) Moravskoslezský kraj
3.
Zdroje

Úryvek

"Liberecký kraj
Podstatnou složkou rostlinného zemědělství v Libereckém kraji je pěstování obilnin (pšenice, ječmen), brambor, lnu a řepky olejné. V menší míře se zde též pěstuje kukuřice, řepa, ovoce a zelenina. Chován je zde především skot, prasata a drůbež, jejich maso či mléko je zpracováváno v mnoha závodech – mléko se zpracovává například v České Lípě a Velkém Valtinově,známé jsou i drůbežárny v Brništi a Příšovicích.

Královéhradecký kraj
V královéhradeckém kraji se zemědělství soustřeďuje zejména do úrodného Polabí, kde se pěstují náročnější obiloviny (pšenice) a cukrovka. Na rozsáhlých plochách se pěstuje řepka olejka, ve vyšších polohách pak pícniny, méně náročné obiloviny (žito, ječmen) a brambory. Významné je též ovocnářství a pěstování zeleniny. V živočišné výrobě se uplatňuje chov skotu, prasat a drůbeže.

Pardubický kraj
Zemědělství se zde soustřeďuje do úrodného pásu Polabí, kde se pěstují náročnější obiloviny (pšenice, sladovnický ječmen) a cukrovka. Ve vyšších polohách zemědělská produktivita klesá a omezuje se na pěstování brambor, řepky olejky, pícnin a nenáročných obilovin a na chov skotu, prasat a drůbeže. Také se zde chovají v hojném počtu ušlechtilá plemena koní (Kladruby, Slatiňany)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481c2ff37e355.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
zem.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse