Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Zikmund Winter: Mistr Kampanus

Zikmund Winter: Mistr KampanusKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Mistr Kampanus, jehož autorem je Zikmund Winter.

Obsah

1.
Zikmund Winter: Mistr Kampanus

Úryvek

"Mistr Kampanus
Winter Zikmund
Román Zikmunda Wintera je historickým obrazem Čech v období třicetileté války.
Převážná část děje tohoto rozsáhlého románu se odehrává v Praze. Kniha nám ukazuje všední život středověkých vysokoškolských studentů. Jejich zvyky a chování se tolik neodlišují od studentů současnosti. Čekají je bakalářské zkoušky, chodí se bavit a pít do hospod, píší si taháky, dělají vylomeniny. Sledujeme také poměry na univerzitě - rektorem a zaručeně největší osobností je Kampanus. Studenti z něj mají respekt, je to důstojný, laskavý, zásadový a také přísný muž. Nesnese podvod a lhaní, proto má problémy s odbojným studentem Mollerem, který podvádí s obzvláštním důmyslem. Kampanus nakonec nedá souhlas k tomu, aby se Moller stal mistrem, čímž si vyslouží jeho nenávist.
Kampanus se snaží o reformy ve škole, musí se potýkat s konkurencí, kterou představuje jezuitská akademie s kolejemi v Klementinu. Dochází k stále častějším střetům mezi katolíky a evangelíky, kteří musí čelit útokům katolických místodržitelů Slavaty, Martinice a Michny. Náboženský útisk vede až k defenestraci, vedené hrabětem Thunem. Kampanus se prorocky děsí budoucnosti.
Velký díl druhé části knihy se věnuje líčení hrůzostrašné bitvy na Bílé hoře. Po drtivé porážce je univerzita ve svých právech silně okleštěna, jezuité se zmocnili i Karolina, je zajato mnoho Kampanových přátel, významných vědců a filosofů. Kampanus se například marně přimlouvá za lepší osud Jana Jesénia - jeho popravu pak sleduje z věže Týnského chrámu.
Zplundrovanou Prahou prochází Kampanus spolu se známým francouzským filosofem Descartem. Právě on učí Kampana větší náboženské tolerantnosti - Bůh je přece jen jeden a může být vzýván a oslavován různými způsoby.
Spolu s novými poměry se také mění zástupci moci - na vzestupu je náhle prohnaný Moller, který se stává dokonce sekretářem hraběte. Tito lidé jsou dosazeni navíc i na univerzitu. Jako výraz velikého pokoření můžeme sledovat scénu, při které je Kampanus nucen předat klíče a pečeť univerzity do rukou Mollerových.
Univerzita přechází pod jezuity. Kampanus si vnitřně slíbí, že se nehne z Karolina. Aby to ale mohl splnit, musí změnit víru. Buď by se vzdal školy, nebo víry.
Jako výraz nejvyšší oběti a osobního ponížení jde v noci tajně za páterem Koroniem, aby přijal katolictví, chce tedy i přes své přesvědčení změnit víru. Má se to stát co nejtajněji, „bez diváků, bez posměchu“. Je to ale bohužel pouze marné pokoření, jezuité chtějí z Karolina medicínu a práva, Kampanovi zůstávají jen výčitky z toho, že zradil svou vlastní víru.
Kampanus v tu chvíli ztrácí sílu žít, jeho životní sen se mu rozplynul pod rukama, naposledy bloudí Prahou, až dojde k branám Karolina. „Odtud mne vyhnali, tím mne odsoudili na smrt...“ Rozhodne se tedy dobrovolně skoncovat se životem, otráví se utrejchem.
Ale i závěr jeho života je svým způsobem paradoxní a odkazuje na celkovou nešťastnou situaci doby. V poslední větě románu totiž čteme: „Všecky školy jezuitské byly při pohřbu a páter Sidecius měl řeč pěknou.“"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e8fd1532626.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Z_Winter_Mistr_Kampanus.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse