Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životní prostředí - anglicky

Životní prostředí - anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi stručně popisuje životní prostředí. Útržkovitými větami a místy bodově informuje o jeho znečištění. Zmiňuje, jak lidé znečišťují naši planetu, i co můžeme dělat pro zlepšení životního prostředí. Vypisuje alternativní zdroje. Věnuje se recyklaci a udržitelnosti. Práce obsahuje český překlad.

Obsah

1.
Environment
2.
Environmental pollution
2.1.
How are the people destroying our planet?
2.2.
What can we do for better environment?
3.
Alternative means
4.
Recycling
5.
Defensibility

Úryvek

"Civilization has brought people many advantages but its poducts also pollute and damage the environment in witch we live. Pollution affects air, water, land, forests, people, animals and plants.
Vývoj civilizace způsobil mnoho výhod ale výroby také znečišťuje a škodí životnímu prostředí ve kterém žijeme. Dopady znečištění vzduchu, vody, země, lesu, zvířat a rostlin.

The companies witch use ran materials must be attentite to the amount, that they use for production (wood cutting…)

Environmental pollution
Znečištění životního prostředí

How are the people destroying our planet?
Jak lidé znečišťují naši planetu?

• Cut down rainforests
Kácení pralesů

• Deform landfills
Tvoří skládky

• The exhaust fines by cars, plants, smoke
Výfukové plyny od aut, elektráren, kouř

• Acid rain
Kyselé deště

• CCS
Freony

• Oil spills from tankers
Ropné skvrny z tankerů

Greenhouse effect can also cause climate change. Without this effect there could be no life on earth because the earth is warmed up naturally by the atmosphere which traps solar radiation.
Skleníkový efekt může také způsobovat klimatické změny. Vně tohoto efektu by se nemohlo na světě žít, protože se svět otepluje od přírody to je způsobeno solárním zářením."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b1ec46c43ebc.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Environment.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse