Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životní styl a zdraví člověka

Životní styl a zdraví člověka


Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce se zabývá problematikou dnešního životního stylu a jeho vlivu na zdraví člověka a globální ekonomiku. V práci autor vyzdvihuje faktory, které způsobují závažná onemocnění. Každý z těchto faktorů dále charakterizuje a upozorňuje na ty nejrizikovější dnešní doby.

Obsah

1.
Nemocnost v České republice
2.
Faktory způsobující zdravotní problémy
2.1
Vysoký krevní tlak
2.2
Cholesterol
2.3
Kouření
2.4
Alkohol
2.5
Nadváha a obezita
3.
Závěr

Úryvek

"V České republice je v průměru každý člověk nemocný 7% délky svého života. Předpokladem toho, abychom v tomto ohledu mohli být podprůměrní, je eliminace rizikových faktorů, které negativně působí na naše zdraví.
Základem je naše genetická výbava, kterou nám předali naši předkové a kterou v současnosti nelze zásadním způsobem ovlivnit. Tím co však mi sami dokážeme ovlivnit je náš životní styl, který při troše vůle můžeme řídit takovým způsobem, abychom předcházeli zdravotním rizikům. Jako rizikové označuje WHO (World Health Organization) především 5 následujících faktorů a s nimi spojené nemoci:
1. Vysoký krevní tlak
2. Zvýšená hladina cholesterolu
3. Kouření
4. Alkohol
5. Obezita

Zastoupení 10-ti nejrizikovějších faktorů v populaci ČR dle WHO:

(tabulka)


Vysoký krevní tlak neboli hypertenze a zvýšená hladina cholesterolu jsou rizikové faktory, které jsou obvykle způsobeny nevhodným životním stylem a nevhodným složením stravy. Hypertenze a zvýšený cholesterol jsou rizikovými faktory pro vznik onemocnění oběhové soustavy (CVD - Cardiovascular disease) hlavně aterosklerózy a ischemické choroby srdeční. CVD jsou příčinou 51% všech úmrtí v České republice.

„Ischemická choroba srdeční je onemocnění, při kterém se aterosklerotické pláty ukládají v koronárním řečišti, kde jsou příčinou sníženého průtoku krve v srdečním svalu - myokardu. Srdeční sval trpí nedokrevností - ischemií. Klinickým projevem tohoto nepoměru mezi dodávkou a poptávkou kyslíku je bolest na hrudi - angina pectoris (AP). Finálním stádiem je koagulační nekróza srdečního svalu - infarkt myokardu.“

Poznámka

Práce obsahuje obrázek a tabulku. Čistý text je cca 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d20a309bb13f.zip (165 kB)
Nezabalený formát:
Zivotni_styl_a_zdravi.doc (210 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse