Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životopis - vzor

Životopis - vzor


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příklad odborného životopisu má všechny náležitosti, které má životopis obsahovat. Jsou zde osobní údaje, přehled současného a dřívějších zaměstnání, pracovní zkušenosti, vzdělání, jazykové dovednosti, koníčky a výčet dalších dovedností. Nechybí nezbytný podpis a datace.

Obsah

1.
Osobní údaje
2.
Nynější zaměstnání
3.
Předchozí zaměstnání
4.
Další pracovní zkušenosti
5.
Vzdělání
6.
Jazykové dovednosti
7.
PC dovednosti
8.
Hobby
9.
Jiné dovednosti
10.
Podpis a datace

Úryvek

"Odborný životopis
Prof.MUDr. Albert Jelínek, Csc.

Osobní údaje:
• Datum narození: 02.05.1989
• Místo narození: Louny
• Stav: Vdaný
• Adresa: Lesní 2312
Praha 4,142 00
• Kontaktní telefony: 725842857
2884966489
• E-mail: aloisjelinek@seznam.cz
• Pracovní zařazení: Lékař (neurochirurg)
Nynější zaměstnání:
• Nemocnice Na Homolce, Praha 3 2036-2040
(odd. neurochirurgie)
• Adresa do zaměstnání: Nemocnice Na Homolce
Legerova 512
Praha 3, 131 00
• Telefon do zaměstnání: 251621139
Předchozí zaměstnání:
• Fakultní nemocnice Krankenhaus, Berlín, Německo 2033-2036
(odd. chirurgie)
• Fakultní nemocnice Na Františku, Praha 1 2027-2032
(odd. neurochirurgie)
• Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 2019-2026
(odd. neurochirurgie)"

Poznámka

Práce obsahuje věcnou chybu - stav "vdaný" místo "ženatý".

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bffb9129bead.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zivotopis.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse