Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Zkrocení zlé ženy - William Shakespeare

Zkrocení zlé ženy - William Shakespeare


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Karlovy Vary

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara k maturitní zkoušce.

Obsah

1.
Život spisovatele
2.
Charakteristika doby
3.
Další autoři doby
4.
Jazykový rozbor
5.
Hlavní myšlenka
6.
Hlavní téma
7.
Kompozice
8.
Hlavní postavy
9.
Děj

Úryvek

"Londýn, spolumajitel divadla Globe, 37 her, v 2. p. 19. st. přeložil do češtiny J. V. Sládek 33 her, v současnosti překládá Hilský
- klasik světové tragedie –pozemský život, typiské lidské vlastnosti
- byl anglický básník a dramatik 16. st. narodil se v Stratfortdu nad Avonou. Psal komedie, od roku 1608 pak převážně tragédie. Napsal 37 div. Her, 154 sonetů, básně.
- Je považován za anglického národního básník a klíčovou postavou evropského dramatu

Anglická renesance

Období 14.-16. století – vzestup měšťanstva (důsledek zámořských objevů), rozvoj přírodních věd, vynález knihtisku, v popředí je lidský rozum (x víra)
Renesance = návrat k antické kultuře(vzor) – právo na svobodné myšlení a jednání, protest proti středověké ideologii,

Další autoři doby
Giovanni Boccaccio- dekameron
V ČR – Kryštof Harant- Cestopis (Jeruzalem)

Forma: póza
Druh: drama
Žánr: Komedie

Jazyk
Dílo je psáno formou dramatu.


Hlavní myšlenka
Jak chceš, aby se lidé chovali k tobě, tak ty se chovej k nim.

Hlavní téma
Charakterová přeměna Kateřiny vlivem Petruccia

Kompozice
Rámcová, chronologická

Postavy

Kateřina – „zlá žena“, není však zlá, je jen paličatá a umíněná, chová se k ostatním povýšeně, po „převýchově“ však zmoudří, zjistí, že hádky nemají význam – lepší je však vše řešit s rozvahou, pokorou
Petruccio – manžel K., velmi inteligentní muž. Má v životě jasno a nic mu není překážkou, problémy řeší chytře, nechá Kateřinu, aby zjistila sama svou chybu, aby si vzala poučení
Blanka – jemná, křehká dívka, opak své sestry K., má spoustu nápadníků, ale otec jí nechce provdat, dokud si někdo nevezme K. = nikdo jí nechtěl a byla doma k ničemu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x563250b327da1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zkroceni_zle_zeny_Shakespeare.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse