Zlatý Ámos


Kategorie: Charakteristika

Typ práce: Slohové práce

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Krátká charakteristika na zadané téma Zlatý Ámos. Práce obsahuje i teorii a výchozí text.

Obsah

1.
Teorie
2.
Výchozí text
3.
Vlastní text

Úryvek

"Teorie:
• Popisný postup, umělecký styl
• Týká se vnitřních znaků – povahové rysy, schopnosti, zájmy
• Vlastnosti se vyjadřují přímo (konstatováním) nebo nepřímo (na konkrétních případech)
• Převaha přídavných jmen
Výchozí text:
Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele v Česku. Jak vypadá profesor, který by se mohl o tento titul ucházet?
Vlastní text:
Ideální učitel by měl, co se vzhledu týče, mít tak akorát správnou výšku – aby žáky nepřevyšoval o hlavu, ani aby se mu jí nedostávalo. Měl by chodit do školy střízlivě oblečený, upravený a vystříhat se extravagantnosti. Jinak na vzhledu samozřejmě záleží jen pramálo.
Mnohem důležitější je to, co se skrývá v nitru. Skvělého kantora si představuji jako milého člověka s upřímným úsměvem na rtech téměř za každé situace, který si ale zároveň dokáže zjednat v učebně i pořádek. Ke studentům by měl mít kladný vztah a chápat je jako lidi, ne jen jako součást své práce. Rozhodně ale nesmí být příliš otevřený nebo si dokonce z žactva utahovat. Dobrý učitel by se neměl vyhýbat tomu, aby tu a tam udělal něco navíc, co nemá v popisu práce. Kromě ochoty nepostrádá ani notnou dávku intuice, aby poznal, v čem je který žák dobrý a v čem ho má tedy podporovat. Vysněný pedagog vykládá látku plynule, jednoduše a pochopitelně, občas neuškodí ani dávka humoru nebo nadšení pro pokusy a různé projekty. Důležitá je taktéž fantazie a kreativita, aby byl schopný přijímat nová fakta a nelpět zkostnatěle na skriptech z minulého století a na zažitých vyučovacích osnovách. Neměl by házet klacky pod nohy studentům, kteří se zajímají o něco jiného než jeho vlastní předmět nebo těm, kteří pořádají nástavbové akce místo sezení doma nad učebnicí.
Rozhodně je těžké tyto a mnohé další požadavky naplnit, nicméně nejcennější vlastností je snaha o přiblížení se ideálu, protože každý člověk by se měl neustále zdokonalovat."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54a11aee7714a.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_zlaty_amos.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse