Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zlomeniny - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 3/5

Zlomeniny - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 3/5


Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech načrtává problematiku zlomenin horní nebo dolní končetiny a jejich léčby pomocí sádrového obvazu. Objasňuje, v jakých případech se sádrový obvaz používá, a věnuje se komplikacím, příčinám, příznakům a diagnostice zlomenin. Pozornost poté směřuje k jejich léčbě a předkládá ošetřovatelský plán pro pacienty se sádrovým obvazem. Předchozí část série naleznete zde Crohnova nemoc - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 2/5 a následující zde Ileózní stav - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 4/5.

Obsah

1.
Sádrový obvaz
2.
Komplikace
3.
Příčiny zlomenin
4.
Příznaky zlomenin
5.
Diagnostika
6.
Léčba
7.
Ošetřovatelský plán u pacientů se sádrovým obvazem

Úryvek

"Oše. proces u pac. s frakturou HK nebo DK
(oše. proces u pac. s sádrovým obvazem)
Sádrový obvaz se přikládá při poranění a zlomeninách kostí, poranění měkkých tkání a kloubů, distenze a ruptury vazů, distorze (vymknutí), luxace (vykloubení), kdy je třeba zranění imobilizovat.
Sádrový obvaz:
• Podložený: podložený vrstvou, např. vatou
• Nepodložený: bez podložení
• Speciální
o Alabastrová vzdušná sádra
o Bavlněná sádra
o Neohebná, syntetická sádra
o Zinkoklihová sádra
Komplikace
• Časné:
o Cirkulační porucha (cyanóza, parestézie- brnění, anestezie- znecitlivění
o Otok až omezení hybnosti
• Pozdní:
o Tlakové nekrózyDia
o Zánět kůže
Příčiny zlomenin
• Přímé násilí
• Nepřímé násilí
• Patologie kosti
Příznaky zlomenin
• Bolest zvyšující se pohybem
• Omezená hybnost
• Změna tvaru
• Patologická pohyblivost
• Krepitace
Diagnostika
• Anamnéza
o Okolnosti úrazu
• Pohled, pohmat
• RTG
• CT, MR
• Hematologie, hemokoagulace, biochemie
• Neurologické vyšetření- poranění nervů (?)
• Vyšetření cév
Léčba
• Repozice dislokace, není vhodné ji odkládat (zvyšování bolestivosti, spazmu svalstva, edému)
o Nekrvavá
o Krvavá- operační
• Fixace
• Následně rehabilitace
Ošetřovatelský plán u pacientů se sádrovým obvazem
• Domácí ošetření, v případě komplikace na standartním oddělení, v případě polytraumatu na JIP nebo ARO
• Zajisti dostatek pomůcek a místa umožňující aktivitu
• Dbej na bezpečnost při pohybu po oddělení¨
• Zvýšená poloha končetiny
• Šetrná manipulace
• V prvních 24 hodinách sleduj
o FF, vědomí, dušnost, zmatenost (tuková embolie)
o Prokrvení, citlivost,
• Dále sleduj
o VÝŠE UVEDENÉ
o Teplotu končetiny
o Účinky léků
o Prevence tromboembolické nemoci
o Svalové atrofie
o Stav aktivity
• Pomoc při hygieně
• Čistota sádrového obvazu
• Dle hladin CA v krvi zvýšený obsah vápníku v stravě
• Pomoc pacientovi se sníženou pohyblivostí
o Výživa
o Hygiena
• Analgetika
• Rehabilitace
o Rozsah dle ordinace
o Správné dýchání
o Prevence dekubitů
o Cvičení volných kloubů
o Stimulace k sebeobsluze a normalizaci stavu"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f0abb1fb08dc.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zlomeniny_diagnoza_lecba_pece.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse