Banky (3) Burzy a cenné papíry (2) Daňová problematika (2) Finanční analýzy (1) Pojišťovnictví (1) Účetnictví (1)
Název Goodness Staženo

Elektronické bankovnictví - absolventská práce

Jedná se o práci, která porovnává produkty jednotlivých bankovních ústavů na našem území v oblasti elektronického bankovnictví, jako jsou služby homeb... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Banky

510x

Daně a daňová struktura ČR - maturitní práce

Práce charakterizuje daně, popisuje jejich vývoj a daňové principy v tržní ekonomice. Poté se věnuje daňové soustavě ČR, tedy typům a jednotlivým druh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Daňová problematika

286x

Bankovní záruky - absolventská práce

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Banky

274x

Napojení bank v ČR na evropské systémy platebního styku - absolventská práce

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Banky

115x

Pojišťovnictví - maturitní práce

Práce obsahuje seznam základních pojmů, se kterými se lze setkat v pojišťovnictví. Další část se věnuje vývoji pojišťovnictví na našem území. V závěru... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pojišťovnictví

86x

Protestace směnky - absolventská práce

Cílem absolventské práce je bližší seznámení se směnkou a představit možnosti využití tohoto instrumentu v praxi. V teoretické části je popsáno jaký j... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

79x

Analýza akcií a RM-Systém - absolventská práce

Práce se zabývá analýzou akcií a RM-Systémem. Rozděluje práci na část teoretickou a praktickou. Teoretická část přináší informace o akciích, akciových... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry

52x

Racio, s. r. o. finanční analýza firmy - maturitní práce

Žákovský maturitní projekt obsahuje finanční analýzu firmy Racio. Text nejdříve uvádí teoretické poznatky o finanční analýze. Definuje základní pojmy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Finanční analýzy

35x

Účetní a daňové aspekty občanského sdružení - absolventská práce

Předmětem absolventské práce je rozbor účetního a daňového režimu občanského sdružení. První kapitola se věnuje právní úpravě občanského sdružení, jeh... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Účetnictví


7x

Základy zákona a účtování daně z přidané hodnoty z pohledu podniku

Absolventská práce na teoretické a praktické rovině pojednává o zákonu o dani z přidané hodnoty. Teoretická část práce se zajímá o nejdůležitější para... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Daňová problematika

2x