Dějiny umění (15) Film - filmová teorie, dějiny filmu (1) Hudba vážná (2) Umělecké - ostatní (2)
Název Goodness Staženo

Maturita - Dějiny Umění - 5. Umění starověké Číny

Plně vypracovaná maturitní otázka z dějin umění dle daných osnov. Stručné, přehledné a se správným obsahem, včetně galerie. Vitální dílo pro všechny, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějiny umění


210x

Kameraman Sven Nykvist A.S.C. - absolventská práce

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Film - filmová teorie, dějiny filmu

138x

Maturita - Dějiny Umění - 14. Impresionismus a postimpresionismus

Plně vypracovaná maturitní otázka z dějin umění dle daných osnov. Stručné, přehledné a se správným obsahem, včetně galerie. Vitální dílo pro všechny, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějiny umění


127x

Maturita - Dějiny Umění - 1. Kulturologie

Plně vypracovaná maturitní otázka z dějin umění dle daných osnov. Stručné, přehledné a se správným obsahem. Vitální dílo pro všechny, kteří chtějí usp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějiny umění


113x

Maturita - Dějiny Umění - 2. Pravěké umění

Plně vypracovaná maturitní otázka z dějin umění dle daných osnov. Stručné, přehledné a se správným obsahem, včetně galerie. Vitální dílo pro všechny, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějiny umění


110x

Maturita - Dějiny Umění - 12. Klasicismus a Romantismus

Plně vypracovaná maturitní otázka z dějin umění dle daných osnov. Stručné, přehledné a se správným obsahem, včetně galerie. Vitální dílo pro všechny, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějiny umění


110x

Hudební mládež České republiky - absolventská práce

Tato práce charakterizuje hudební mládež České republiky. Předmětem je otázka, co je cílem činnosti Hudební mládeže ČR (HM). Popisuje historii jejího ... (detail)

Typ školy: Konzervatoř

Kategorie: Hudba vážná

10x

Fryderyk Chopin: Etudy opusu 25 - řešení interpretačních problémů

Cílem absolventské práce je nastínit některé pedagogické zásady F. Chopina, které si zapisovali jeho žáci a byly shrnuty v asi nejobsáhlejší knize o i... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Hudba vážná

9x

Maturita - Dějiny Umění - 3. Umění starověkého Egypta a Mezopotámie

Plně vypracovaná maturitní otázka z dějin umění dle daných osnov. Stručné, přehledné a se správným obsahem, včetně galerie. Vitální dílo pro všechny, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějiny umění


4x

Oděv jako umělecké dílo - absolventská práce

Absolventská práce shrnuje a aplikuje poznatky z oblasti oděvního návrhářství a učitelství uměleckých předmětů. Teoretická část pokrývá základní otázk... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní

3x
1  2  »