Seminarky.cz > diskuse k úvodníkům » Lákají vás lidské příběhy a práce s lidmi? Zaměřte se na lidské zdroje

Lákají vás lidské příběhy a práce s lidmi? Zaměřte se na lidské zdroje

Na dnes velmi populární označení pracovní pozice HR specialista jsou mladí lidé už zvyklí. Pro ty dříve narozené nemusí být toto pojmenování příliš srozumitelné, a to ani tehdy, když tuto zkratku rozklíčujeme jako Human Resources. Český překlad „lidské zdroje“ už je pak výmluvnější. Pojďme se však důkladněji podívat na to, co obnáší tato práce, jaký obor by měl mít uchazeč vystudovaný a jak mu může být prospěšná Evropská univerzita.

Co se ukrývá pod HR?

Práce HR oddělení není na první pohled vidět, ale bez jejich činnosti by žádná firma nefungovala tak, jak má. V minulosti byla tato pozice nazývaná jako personalista. Z pozice personalisty vedl daný zaměstnanec převážně administrativní činnost související s nástupem či odchodem zaměstnanců a mzdovou agendu. Dnes je to ovšem jiné. Do kompetence HR specialisty patří sice stále nábor nových zaměstnanců, ale je to více manažer, který motivuje, vzdělává a aktivně se podílí na budování strategie firmy. Podle toho je i patřičně ohodnocen. Aby však HR specialista mohl fungovat opravdu adekvátně své pozici, je třeba, aby disponoval odpovídajícím vzděláním. Studium řízení lidských zdrojů nabízí uchazečům například již zmíněná Evropská univerzita. Jeho součástí je jak studium psychologie a managementu, tak i základů ekonomiky a práva.

Jak začít studovat HR?

Uchazeči o studium v programu řízení lidských zdrojů musí prokázat při přijímacím pohovoru určité dovednosti, které budou během studia rozvíjet. Jednou z těchto dovedností je i schopnost komunikovat, vyjednávat a argumentovat. To je totiž v této branži hodně důležité. V průběhu absolvování bakalářského studia jsou na programu také stáže do velkých i malých firem, kde se setkají studenti s konkrétními situacemi a naučí se v nich orientovat a zvládat jak běžné, tak i ty méně oblíbené činnosti a úkoly. Právě stáže jsou během studia opravdu zásadní – a zde je třeba zdůraznit, že mnohem lepší možnosti přinášejí studentům oproti státním vysokým školám ty soukromé, jako například Panevropská univerzita, která spolupracuje s řadou velmi úspěšných společností.

Cítíte-li, že pracovat během profesního života v HR sektoru je pro vás to pravé, využijte možnost, kterou nabízí Panevropská univerzita a přihlaste se ke studiu v programu Řízení lidských zdrojů. Budoucnost tak budete mít zajištěnou.

 

datum: 28.11.2022 | autor: Seminárky.cz

»» kompletní seznam úvodníků

Diskuse