Název Goodness Staženo

Členovci

Jedná se o tahák na členovce. V práci je jejich roztřídění, charakteristika a termíny, které by se mohly vyskytnout v testech.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

194x

Endemické druhy

Práci tvoří krátký referát seznamující s definicí endemických druhů a věnující se jejich nejzajímavějším případům.... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

191x

Pěvci

Prezentace o čeledi pěvců. Nejprve charakterizuje anatomii ptáků, jejich rozmnožování a potravu. Poté se věnuje jednotlivým rodům. Obsahuje fotografie... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

186x

Dravci

Práce obsahuje výčet několik známých dravců, včetně jejich siluet a význam dravců obecně.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

173x

Říše korálů

Práce velmi stručně charakterizuje prostředí vhodné pro korálové útesy a ostrovy, jejich vznik i vzhled. Krátce zmiňuje živočichy v korálových mořích... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

167x

Závislost na drogách

Krátký referát pojednávající o závislostech a drogách byl původně určený do hodiny biologie, ale informace je možné využit i v jiných předmětech.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Biologie

167x

Význam archea, bacteria a cyanobacteria

Stručné shrnutí význam prokaryotních organismů - archea, sinice a bakterie. Práce poukazuje na jejich význam pro organismus a přírodu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

166x

Bobři (Castoridae)

Informace o bobrech na jednu stránku A4, vhodné např. jako referát o bobrech. Obsahuje popis těla, způsob života, potrava, ohrožení, druhy bobrů, výsk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

164x

Chaluhy (Phaeophyceae) - referát

Jedná se o vypracovaný referát na téma chaluhy, který představuje jejich základní charakteristiku, rozmnožování, využití, ale i hlavní zástupce.
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

164x

Želvy

Práce stručně charakterizuje želvy jako biologický druh, popisuje jejich anatomii, rozmnožování, způsob obživy, výskyt a znaky jednotlivých druhů. detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

163x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]