Název Goodness Staženo

Trávicí soustava

Text nejdříve charakterizuje trávicí soustavu, poté uvádí deset opakovacích otázek k předchozímu textu, včetně odpovědí. V závěru je zobrazena stavba ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

149x

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

Seminární práce o viru HIV a všem co se této problematiky dotýká. Podobně jsem rozebral stavbu viru, postup infekce až do předposlední (AIDS) a posle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

148x

Jepice a vážky - prezentace

Stručná prezentace obsahuje taxonomické zařazení a informace o základních vlastnostech a rozmnožování jepic a vážek. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

146x

Emu - anglicky

Krátký popis největšího nelétavého ptáka světa je psán v angličtině.
... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Angličtina, Biologie

144x

Epilepsie

Práce objasňuje podstatu epileptického záchvatu a popisuje jeho projevy a způsoby ošetření nemocného v malé a velké formě. Zabývá se rovněž historií e... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


144x

Kůrovci na Šumavě

Seminární práce z biologie se zabývá charakteristikami kůrovců včetně výskytu, potravy, vývojových stádií či jejich přirozených nepřátel. Dále se zabý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

127x

Ekologie oceánů

Práce představuje světový oceán jako ekosystém a ukazuje, jakými způsoby je ohrožen aktivitami člověka.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


124x

Mutace

Práce v základních bodech pojednává o druzích mutací i mutagenech.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


123x

Genetické inženýrství

Práce se zabývá přínosy, a hrozbami genetického inženýrství. Na příkladech geneticky modifikovaných potravin, a práce s lidským genomem ukazuje vývoj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

122x

Šestiprstost

Referát pojednávající o šestiprstosti nejprve tuto poruchu obecně vymezuje a dále seznamuje s konkrétními případy jejího výskytu. Zmiňuje se také o mn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

121x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]