Název Goodness Staženo

Závislost na drogách

Krátký referát pojednávající o závislostech a drogách byl původně určený do hodiny biologie, ale informace je možné využit i v jiných předmětech.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Biologie

145x

Trávicí soustava

Text nejdříve charakterizuje trávicí soustavu, poté uvádí deset opakovacích otázek k předchozímu textu, včetně odpovědí. V závěru je zobrazena stavba ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

144x

Jepice a vážky - prezentace

Stručná prezentace obsahuje taxonomické zařazení a informace o základních vlastnostech a rozmnožování jepic a vážek. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

142x

Emu - anglicky

Krátký popis největšího nelétavého ptáka světa je psán v angličtině.
... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Angličtina, Biologie

141x

Epilepsie

Práce objasňuje podstatu epileptického záchvatu a popisuje jeho projevy a způsoby ošetření nemocného v malé a velké formě. Zabývá se rovněž historií e... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


135x

Genetické inženýrství

Práce se zabývá přínosy, a hrozbami genetického inženýrství. Na příkladech geneticky modifikovaných potravin, a práce s lidským genomem ukazuje vývoj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

122x

Enzymy

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

119x

Kůrovci na Šumavě

Seminární práce z biologie se zabývá charakteristikami kůrovců včetně výskytu, potravy, vývojových stádií či jejich přirozených nepřátel. Dále se zabý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

119x

Trávicí soustava

Tato práce heslovitou formou představuje základy trávicí soustavy člověka. Popisuje její části přes dutinu ústní, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

118x

Mutace

Práce v základních bodech pojednává o druzích mutací i mutagenech.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


117x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [17]