Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Hotelnictví a turismus
Název Goodness Staženo

Průvodcovská zpráva

Jedná se o zprávu, kterou průvodce odevzdává po skončení zájezdu. Jsou zde základní informace o průběhu zájezdu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

193x

Chorvatsko z pohledu turismu

Práce v heslech představuje Chorvatsko z pohledu turismu se zaměřením na istrii, Kvarnerskou zátoku, Dalmácii a Dubrovník. Popis každé oblasti obsahuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

188x

Čínská kuchyně

Práce seznamuje s historií čínské kuchyně. Seznamuje s tím, jaké jsou její druhy, nebo co jsou nejpoužívanější kuchyňské potřeby. Opominuty nejsou ani... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

175x

Nápojový lístek - kavárna Grande Pignatta

Jedná se o klasický jídelní a nápojový lístek kavárny Grande Pignatta. Obsahuje fotografie a ceny jednotlivých položek.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

149x

Organizační struktura kuchyně

Práce obsahuje schéma organizační struktury kuchyně v pohostinském zařízení.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus, Ekonomie

135x

Analýza poskytovaných služeba restauračního zařízení - esej

Jedná se o práci esejovitého charakteru zpracovanou na předmět Analýza poskytovaných služeb a restauračního zařízení. Autor textu si k rozboru vybral ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

125x

Organizace slavnostní večeře ku příležitosti jmenování senátorem

Tato seminární práce se zaměřuje na organizaci slavnostní večeře ku příležitosti jmenování Václava Fischera do funkce senátora.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

124x

Jednotná hotelová klasifikace a typy pohostinských zařízení

Práce obsahuje stručné informace o jednotné hotelové klasifikaci a typech pohostinských zařízení. Zmiňuje se tak například o organizacích podílejících... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

123x

Západočeské lázně - charakteristika turistického regionu

Práce velmi stručně charakterizuje lázně v západočeském regionu. Vyjmenovává a popisuje vybraná lázeňská města. Heslovitou formou informuje nejen o př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus


113x

Stolování

Práce se zaměřuje na základní pravidla stolování.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus


113x
«  1  2  3  4  5  6  »