Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Hotelnictví a turismus
Název Goodness Staženo

Víkendový zájezd - program

Práce představuje časový program třídenního zájezdu zahraničních návštěvníků do České republiky. Program je rozvržen dle dnů a hodin.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

172x

Chorvatsko z pohledu turismu

Práce v heslech představuje Chorvatsko z pohledu turismu se zaměřením na istrii, Kvarnerskou zátoku, Dalmácii a Dubrovník. Popis každé oblasti obsahuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

142x

Průvodcovská zpráva

Jedná se o zprávu, kterou průvodce odevzdává po skončení zájezdu. Jsou zde základní informace o průběhu zájezdu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

141x

Analýza poskytovaných služeba restauračního zařízení - esej

Jedná se o práci esejovitého charakteru zpracovanou na předmět Analýza poskytovaných služeb a restauračního zařízení. Autor textu si k rozboru vybral ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

125x

Organizace slavnostní večeře ku příležitosti jmenování senátorem

Tato seminární práce se zaměřuje na organizaci slavnostní večeře ku příležitosti jmenování Václava Fischera do funkce senátora.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

123x

Nápojový lístek - kavárna Grande Pignatta

Jedná se o klasický jídelní a nápojový lístek kavárny Grande Pignatta. Obsahuje fotografie a ceny jednotlivých položek.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

108x

Jídelní lístek

Práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů pro sestavení jídelního lístku. Na příkladu jídelního lístku je v analýze popsáno, co obsahuje správn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

104x

Jednotná hotelová klasifikace a typy pohostinských zařízení

Práce obsahuje stručné informace o jednotné hotelové klasifikaci a typech pohostinských zařízení. Zmiňuje se tak například o organizacích podílejících... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

100x

Kavárny

Práce se stručně věnuje historii a současnosti kaváren. Následně se zaměřuje na typy kaváren a přípravu kavárny na provoz. Uvádí pravidla a zvláštnost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

98x

Západočeské lázně - charakteristika turistického regionu

Práce velmi stručně charakterizuje lázně v západočeském regionu. Vyjmenovává a popisuje vybraná lázeňská města. Heslovitou formou informuje nejen o př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus


92x
«  1  2  3  4  5  6  »