Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Hotelnictví a turismus
Název Goodness Staženo

Louvre - průvodcovský text

Práce popisuje historii jednotlivých částí paláce Louvre. Druhá část se věnuje historii muzea Louvre, a stručně charakterizuje jeho jednotlivé sbírky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

29x

Čanoju – japonský čajový obřad

Tato práce formou podrobného souvislého textu shrnuje pravidla, průběh, a vybavení nutné k čajovému obřadu. Druhá část seznamuje s vývojem různých typ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

27x

Západočeský lázeňský trojúhelník

Práce obsahuje informace o turistickém regionu Západočeský lázeňský trojúhelník. Věnuje se lokalizačním, i selektivním předpokladům. Charakterizuje re... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus


27x

Zájezd do Holandska

Práce popisuje náplň třídenního leteckého zájezdu do Holandska. Součástí práce je program celého zájezdu rozplánovaného do podrobností. Formou odrážek... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

26x

Příprava gastronomického pracoviště

Tato práce se zabývá přípravou pracoviště a inventáře v gastronomii. Nejdříve seznamuje s druhy úklidu, poté se věnuje přípravě inventáře a přípravě j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

17x

Marathon - podnikatelský záměr

Seminární práce se zabývá výstavbou a provozem hotelu Marathon a jemu přilehlé restaurace v Nymburce, ve Středočeském kraji. V první části práce předs... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus, Ekonomie

15x

Cykloturistický výlet po Turnovsku

Tato práce obsahuje důsledně popsaný rozvrh dvoudenního cykloturistického výletu z Turnova do Turnova. Výlet je zaměřený na památky - především na hra... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Hotelnictví a turismus

14x

Cateringová Akce - Banket

Práce popisuje jednotlivé kroky od objednání až k provedení banketní akce formou cateringu. Práce obsahuje například předběžnou objednávku, potvrzení ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

12x

Pozvání za nejkrásnějšími a nejstaršími hrady a městy u nás - plán zájezdu

Práce vytvořená na střední průmyslové škole obsahuje komplexní plán zájezdu po České republice seznamujícího s významnými hrady a městy. Zahrnuje prog... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

11x

Itinerář zájezdu do Itálie

Práce obsahuje itinerář sedmidenního poznávacího zájezdu do Itálie. Úvodní část podává základní informace o zájezdu včetně termínu, trasy, ubytování, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

10x
«  1  2  3  4  5  6  »