Název Goodness Staženo

Kazuistika neurologie

Práce na téma kazuistika z neurologického oddělení se zaměřuje na CMP - cévní mozkovou příhodu. Lékař zapisuje dosavadní životní styl pacienta. Všímá ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

122x

Interní kazuistika

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

118x

Ošetřovatelský plán

Kompletní ošetřovatelský plán v péči o pacienta na chirurgickém oddělení - kazuistika. Seznámení s pacientem, anamnéza, základní diagnóza. Léky. Ošetř... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

116x

Nádor žaludku - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 5/5

Práce velmi stručně vystihuje průběh, projevy i způsoby diagnózy a léčby nádoru žaludku. Popisuje vlastnosti nádorů zhoubných a nezhoubných, jmenuje p... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

104x

Chirurgická kazuistika

Kazuistika pacienta po artroskopii kolene zpracovaná podle modelu M. Gordonové. Obsahuje i základní screeningové vyšetření sestrou, objektivní pozorov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

98x

Interní kazuistika - cirhoza jater

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

91x

Kazuistika u ženy s onemocněním adnexitis bilateralis

Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická poskytuje veškeré informace o onemocnění, včetně jeho léčby. Praktická část se zabývá konkrétním případem té... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

88x

Sociální aspekt zdraví a nemoci- životní příběh

Úvaha o nemoci zvaná rakovina, jak ji jedinec prožívá, čím si musí projít. O důležitosti pomoci rodiny a okolí. Jak zvládat toto utrpení?... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

72x

Dětské oddělení - kazuistika

Práce obsahuje ošetřovatelskou kazuistiku z dětského oddělení dle Hendersonové. Popis se zaměřuje na 14 tříd jako je dýchání, pohyb, spánek, oblékání,... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

59x

Pediatrická kazuistika

Práce obsahuje dvě dětské kazuistiky a následně diagnostické domény, i ošetřovatelské diagnózy dle M. Gordonové. V závěru je uveden příklad výchovného... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

54x
«  1  2  3  4  5  6  »