Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Podnikatelský záměr
Název Goodness Staženo

Agentura na hlídání dětí - zakladatelský projekt

Cílem této práce z podnikové ekonomiky je návrh na založení nového podniku - agentury specializující se na hlídání dětí, úklidové práce a zprostředkov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

498x

Agroturistický ranč - podnikatelský záměr, včetně úvěrování

Práce představuje podnikatelský záměr, který se vztahuje na agroturistický ranč. Práce vysvětluje význam podnikatelského záměru jako takového, dále t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

486x

Cukrárna & mléčný bar „ KOKOS“ s. r . o.

Práce charakterizuje cukrárnu KOKOS s.r.o, věnuje se jejímu zaměření, okolí, konkurenci, způsobu řízení a organizační struktuře. Poté se zabývá majetk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

474x

Pizzerie Delizia - podnikatelský záměr

Tato práce obsahuje zpracovaný podnikatelský plán fiktivně založené pizzerie Delizia. Uvádí základní informace o podniku zejména, jaký je předmět podn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

468x

Podnikatelský záměr čajovny

V práci je popsán podnikatelský záměr otevření čajovny. V první části jsou uvedeny základní informace o firmě, popis výrobků a ceny. Další část je věn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

448x

Cukrárna Mňam - podnikatelský záměr

Jedná se o vypracovaný podnikatelský plán, týkající se založení cukrárny Mňam s.r.o., včetně finanční části projektu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

434x

Marketingový plán - společnost Woodon

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

424x

Podnikatelský záměr obecně

Ročníková práce se zabývá obecným zpracováním podnikatelského záměru u nově vznikajících společností. Popsán je proces plánování, tvorba charakteristi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

419x

Volné ustajení krav - podnikatelský záměr

Práce se věnuje vytvoření projektu a plánu na volné ustájení 300 kusého stáda krav. Je zde popsán záměr a jeho provedení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

417x

Hostinec Pemag s.r.o. - podnikatelský záměr

Práce se věnuje představení podnikatelského plánu z oblasti pohostinství, jehož součástí je realizační resumé, koncept společnosti, struktura vedení f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

412x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [20]