Název Goodness Staženo

Rembrandt

Harmenszoon Rembrandt van Rijn - nárození, životopis. Dílo - věčné téma o člověku, portréty, vrcholné dílo, Rembrandtovo kompoziční principy, nábožens... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

75x

Česká populární hudba dnes – ročníková práce

Tato ročníková práce popisuje vztah běžných posluchačů a sdělovacích prostředků k české populární hudbě v České republice. Poskytuje srovnání podmínek... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

74x

Litografie v malířství

Práce objasňuje princip litografie a dotýká se také její historie.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

74x

Hudba 1. poloviny 20. století - základní přehled

Tato práce stručně, ale velmi přehledně seznamuje s hudbou první poloviny dvacátého století. Nejdříve vyjmenovává a charakterizuje nejdůležitější hude... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

73x

Loutkové divadlo

Jedná se o heslovitě zpracovaný text k loutkovému divadlu, který nejen, že představuje jednotlivé typy loutek (loutky voděné zdola, loutky voděné shor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

70x

Národní divadlo

Stavba Národního divadla - sbor pro zřízení ND, období bachovské reakce, položení základního kamene, požár. Slavnostní otevření - datum, zahájení, hos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

69x

Moderní umění

Práce se věnuje modernímu umění, v krátkosti charakterizuje realismus, impresionismus, symbolismus, futurismus, neoimpresionismus, postimpresionismus,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

68x

Gil Junger: If only - obsah filmu

Práce je recenzí filmu If only režiséra Gil Jungera. Autor vypráví stručně děj a v závěru sděluje celkový dojem na film a na výkon dvou hlavních prota... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

68x

Flatiron Building - prezentace

Stručná prezentace uvádí základní informace o budově Flatiron Building na Manhattanu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

66x

Divadelní představení Faidra v nastudování souboru Divadla v Dlouhé

Práce seznamuje s divadelní hrou Faidra v novém nastudování souboru Divadla v Dlouhé. Nejprve představuje titulní postavu dramatu, manželku řeckého kr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

65x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [13]