Název Goodness Staženo

Španělsko ve zkratce

Španělsko - rozloha, španělská ústava, povaha Španělů, zdvořilost a poklony, vztah k dětem biorytmy, osobní vztahy, konverzace, formální vystupování.<... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

257x

Znečišťování ovzduší

Oxidy dusíku - vznik, škodlivost, následky. Oxidy síry -
nejběžnější oxidy síry, použití, zdroje, snížení, následky. Oxidy uhlíku - charakteris... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

249x

Vietnam

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

245x

Globální problémy: Znáte jejich řešení? - anglicky

Práce pojednává o aktuálním tématu globálních problémů. Začíná krátkým úvodem, který vysvětluje, co to vlastně globální problémy jsou. Následuje jejic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Zeměpis

245x

Biomasa, bionafta a bioplyn

Biomasa - pojem, hlavní přenosti, energetické využití, význam energie, druhy paliv, záměrné pěstování, odpadní biomasa, pricipy získávání energie z bi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

231x

Japonsko - rodina, ženy, bydlení

Stručné pojednání o obyvatelstvu Japonska. V práci se mluví o funkci a uspořádání rodinného života, zahrnuto i něco z historie, v závěru pojednání o ú... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

231x

Marseille

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

219x

Olomouc - německy

Krátký text (polovina stránky A4) o městě Olomouc popisující historii a současnost v několika málo větách.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Němčina, Zeměpis

219x

Praha – vše o hlavním městě

Práce podává obsáhlé informace o Praze. Uvádí základní údaje a historii, přes vodstvo, obyvatelstvo, dopravu, průmysl, a jednotlivé čtvrti a obvody, a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

217x

Trnava - slovensky

Jedná se o popis slovenského města Trnava z pohledu nejen jeho historického vývoje, ale také z pohledu společenského i kulturního života v tomto městě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

208x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [33]