Název Goodness Staženo

Přehled vitamínů a jejich vlastností - maturitní otázka

Práce představuje základní druhy vitamínů, jak v těle působí a na jaké orgány nebo procesy mají vliv.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

299x

Dýchací soustava člověka - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá dýchací soustavou člověka. Věnuje se fyziologii dýchacího systému. Charakterizuje funkce a význam této soustavy, včetn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

258x

Fyziologie rostlin - základní údaje - maturitní otázka

Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších fakt o fyziologii rostlin. Heslovitě popisuje hlavní fyziologické jevy, i mechanismy koloběhů v přírodě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

231x

Buňka jako základní stavební a funkční jednotka organismu

Přehledná maturitní otázka z biologie nejprve stručně popisuje chemické složení živých soustav. Dále se zabývá strukturou prokaryotické a eukaryotické... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

227x

Soustava oběhová, dýchací a imunitní - maturitní otázka

Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších faktů o oběhové, dýchací, a imunitní soustavě člověka. Heslovitě popisuje krevní cévy, zásobení orgánů,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

224x

Formy života

V souvislém textu zpracovaná maturitní otázka z biologie rozděluje formy života a jednotlivé skupiny charakterizuje. Od nebuněčných forem života se pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


192x

Maturitní otázky z biologie

Rostliny a prostředí - vodní režim rostlin, osmotické jevy, složení rostlinného těla, minerální výživa, způsob výživy, autotrofie, heterotrofie, růst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

191x

Vyšší rostliny: oddělení Mechorosty - maturitní otázka

Maturitní otázka z biologie se věnuje podříši vyšších rostlin se zaměřením na oddělení mechorostů. Uvádí evoluci vyšších rostlin a krátce se zastavuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

170x

Rozšíření živočichů na Zemi - maturitní otázka

Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších faktů o rozšíření živočichů na Zemi. Heslovitě popisuje postupné rozšíření organismů, a později i živoč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

168x

Fyziologie živočichů - základní údaje - maturitní otázka

Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších fakt o fyziologii živočichů. Heslovitě popisuje hlavní fyziologické procesy, orgánové soustavy, i podmí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

158x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]