Název Goodness Staženo

Dědičnost a proměnlivost

Práce je zaměřena na obecnou problematiku genetiky. Práce obsahuje informace o základních termínech genetiky a o její molekulární podstatě. Následně s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

189x

Fyziologie živočichů - základní údaje - maturitní otázka

Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších fakt o fyziologii živočichů. Heslovitě popisuje hlavní fyziologické procesy, orgánové soustavy, i podmí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

186x

Buňka a základ života, nejjednodušší organismy (maturitní témata 1 - 4)

Práce obsahuje čtyři podrobně zpracovaná maturitní témata, která úzce souvisí především s buňkou a nejmenšími projevy života. Zpracování je obsáhlé, t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

177x

Dýchací soustava člověka - maturitní otázka 5/6

Maturitní otázka z biologie stručně popisuje dýchací soustavu člověka. Formou hesel charakterizuje dýchání zevní a vnitřní, i přenos kyslíku a oxidu u... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

169x

Historie vývoje živočichů - maturitní otázka

Tato práce se zabývá shrnutím nejdůležitějších faktů o historii vývoje živočichů. Heslovitě popisuje vývoj živočichů z primitivních prvoků, přes bezob... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

156x

Eukaryotická buňka

Tato maturitní otázka je také vhodná pro pípravu na přijímačky na vysokou školu, protože je velice podrobně zpracována. Podrobně a přehledně popisuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

154x

Hyenovité, hyenkovité šelmy - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která velmi stručně představuje hyenovité a hyenkovité šelmy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

138x

Genetika - molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a Mendelovská dědičnost

Genetika - vymezení pojmu genetika, molekulární základy dědičnosti, DNA, RNA, typy RNA, nukleotid, složení, komplementarita. Genetický kód, triplet, k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

136x

Vývoj života na Zemi

Práce zahrnuje popis teorií o vzniku života na Zemi a fylogenezi jednotlivých skupin organismů. Nejvíce se zabývá evolucí lidského druhu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

134x

Charakteristika šelem - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku popisující základních znaky šelem, jejích stavbu těla a tělesných soustav.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

128x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]