Název Goodness Staženo

Genetika 1.

Zpracovaná maturitní otázka se věnuje některým okruhům z oblasti genetiky. Vysvětluje samotný pojem genetika, charakterizuje nukleové kyseliny a repli... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

33x

Řasy

Charakteristika řas. Stavba - stélka (jednobuněčné řasy (monadoidní (bičíkatá), rhizopodová (měňavkovitá), kapsální, kokální (buněčná), sifonální (tru... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

30x

Vznik a vývoj živých soustav - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z biologie, která se věnuje vývoji představ a původu živých soustav a evoluci života na Zemi. Zmíněny jsou fá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

30x

Oběhová soustava člověka - maturitní otázka 4/6

Tato práce se věnuje oběhové soustavě člověka. Stručně charakterizuje krev a krevní deriváty. Poté se zabývá stavbou a funkcí srdce. Popisuje činnost ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

29x

Houby a lišejníky - maturitní otázka 8/11

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z biologie zaměřenou na houby a lišejníky, která představuje nejen jejich základní stavbu, ale také je člení ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

28x

Buňka - maturitní otázka

Vypracovaná maturitní otázka z biologie shrnuje poznatky o buňce. Obecně charakterizuje buňku, uvádí její základní znaky, strukturu i typy. Následně r... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


28x

Chemické složení živých soustav, metabolismus, dýchání - maturitní otázka

Práce charakterizuje organické a anorganické sloučeniny, které jsou přítomné v buňkách živých soustav. Poté se věnuje metabolismu, získávání, přenosu ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

27x

Tkáně

Přehledně zpracovaná maturitní otázka na téma Tkáně. Obsahuje popsané všechny typy živočišných tkání včetně obrázků. Otázka zpracována jako poznámky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

27x

Buněčný metabolismus

Přehledně zpracovaná maturitní otázka na téma Buněčný metabolismus. Obsahuje stručná schémata buněčného dýchání a fotosyntézy. Otázka zpracována jako ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

27x

Nižší rostliny (Thallobionta) - maturitní otázka 10/11

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z biologie, která se věnuje představení stručné charakteristiky nižších rostlin, věnuje se také typům stélek a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

26x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [26]