Název Goodness Staženo

Orientální literatury starověké a středověké - maturitní otázka

Zpracovaná maturitní otázka z literatury stručně zachycuje přehled sumerské, babylonské, perské, indické, egyptské a čínské starověké literatury a jej... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

293x

Česká dramatická tvorba 20.století - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se zabývá českou dramatickou tvorbou 20. století. Je rozdělena na 2 části, přičemž první polovina se zabývá domácí tvorbou do ro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

290x

K. H. Mácha - Máj

Práce se zaměřuje na maturitní otázku K. H. Mácha - Máj. Rozebírá postavy, děj i kompozici díla a jazykové prostředky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

286x

Český humanismus - maturitní otázka 4/12

Jedná se o zpracování maturitní otázky z literatury na téma Humanismus, pouze okrajově je zmíněn humanismus ve světě, ale hlavní důraz je kladen na če... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

283x

E. M. Remarque - Na západní frontě klid

Práce se zaměřuje na maturitní otázku E. M. Remarque - Na západní frontě klid. Rozebírá krátce postavy, děj i kompozici díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

275x

Venkov v české literatuře v 19. století - maturitní otázka 3/3

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z literatury, která se věnuje otázce venkova v literatuře 19. století. Zmíněni jsou Karel Jaromír Erben, Vítěz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

271x

Starověké kultury

Práce jen velmi stručně, formou výpisků charakterizuje jednotlivé níže zmíněné kultury a typy literatury s příklady. U Mezopotámie, Egypta, Číny a Min... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

271x

Jaroslav Foglar, životopis - maturitní otázka

Tato práce uvádí maturitní otázku na téma můj oblíbený autor. Seznamuje životem a dílem Jaroslava Foglara.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura


271x

Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka

Maturitní otázka z literatury se věnuje tématu ústní lidová slovesnost. Nechybí vysvětlení samotného pojmu a uvedení základních znaků. Autor objasňuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

271x

Od antické literatury po českou poezii 30. let 20. století - maturitní otázky

Jedná se o velmi kusá a stručná hesla vztahující se k jednotlivým maturitním otázkám. Každá z otázek má rozsah maximálně půl stránky.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

263x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [102]