Název Goodness Staženo

Fyzika: Elektrický proud - výukový list 15/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s pojmy, zákonitostmi, mechanismy a zařízeními spjatými s problematikou elektrického proudu. V... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

206x

Fyzika: Mechanická práce a energie - výukový list 3/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou zpracovává středoškolské učivo fyziky týkající se mechanické energie a práce. Výklad doplňují vzorce a gra... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

204x

Fyzika: Elektromagnetické kmitání a vlnění - výukový list 23/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje hlavní pojmy, principy, vztahy a mechanismy související s elektromagnetickým kmitáním a vlněním.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

199x

Fyzika: Struktura a vlastnosti pevných látek - výukový list 10/25

Přehledný výukový list pojednává o vlastnostech a struktuře pevných látek. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

193x

Fyzika: Molekulová fyzika a termodynamika - výukový list 7/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem probírá základní pojmy, zákonitosti a další poznatky spjaté s molekulovou fyzikou a termodynamikou. Vhod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

187x

Fyzika: Elektrický proud v polovodičích - výukový list 17/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou pokrývá vlastnosti a principy fungování polovodičů a popisuje zařízení, která je obsahují. Výklad doplňují... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

179x

Fyzika: Elektrický proud v kovech - výukový list 16/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje základní pojmy, principy, mechanismy a vztahy týkající se průchodu elektrického proudu kovy. V... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

175x

Fyzika: Struktura a vlastnosti kapalin - výukový list 9/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem probírá středoškolskou fyzikální látku týkající se struktury a vlastností kapalin. Výklad doplňují vzorc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

168x

Fyzika: Mechanické vlnění - výukový list 13/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje základní pojmy, principy, zákonitosti a vztahy spjaté s mechanickým vlněním. Výklad doplňují v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

162x

Mechanika tuhého tělesa - prezentace

Rozsáhlá prezentace s množstvím názorných obrázků se věnuje mechanice tuhého tělesa. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


162x
«  1  2  3  4  5  »