Seminarky.cz > Životopisy > Humanitní a ekonomické obory
Název Goodness Staženo

Pythagoras ze Samu

Práce se zabývá Pythagorem ze Samu. Stručně uvádí jeho biografii a zaměření, rozebírá jeho poučku o vlastnostech stran pravoúhlého trojúhelníka. Nasti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

306x

PhDr. Ľuboslava Klindová - slovensky

Práce obsahuje stručný životopis této osobnosti významné pro slovenskou pedagogiku a psychologii. Věnuje se její profesní kariéře a publikační činnost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

301x

Machiavelli

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

297x

Martin Heidegger

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

293x

Edvard Beneš

Životopis českého politika a prezidenta. Rozebírá jeho domácí i zahraniční politiku. Hlavně se však věnuje otázce jak velkou roli hrál Beneš ve vzniku... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

275x

Dominik Hašek - životopis anglicky

Anglicky psaný referát o Dominiku Haškovi, vlastně se jedná o jeho jednoduchý životopis. V práci se mluví o základních životopisných datech toho slavn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

268x

Fridrich Nietzsche - život a dílo

Práce se věnuje osobnosti německého filozofa Friedrcicha Nietzscheho. Stručně je popsán jeho život a některá jeho díla jsou představena pouze v nástin... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

267x

Carl Gustav Jung

V práci je popsán život a dílo C. G. Junga. Mimo základních životopisných dat tohoto významného psychologa je v práci popsáno také, jak vnímal psychol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

265x

G.A. Lindner - životopis

Práce představuje G.A. Lindnera jako pedagogickou osobnost, která se zasloužila o mnohé změny ve způsobu vzdělávání a to přes stanovení nových učebníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

265x

Bill Clinton- životopis anglicky

Práce stručně, velmi jednoduchou angličtinou, shrnuje nejdůležitější biografická data a události v životě Billa Clintona.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

244x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [25]