Seminarky.cz > Životopisy > Humanitní a ekonomické obory
Název Goodness Staženo

Životopis Umberta Eca

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

152x

Karel IV.

Práce popisuje život českého krále, který pozdvihl české království. Líčí Václavovo dětství, které bylo ovlivněno spory mezi jeho rodiči, výchovu u fr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

151x

John Bates Clark

Práce představuje ve stručnosti osobnost ekonomické teorie - Johna Batese Clarka. Mimo jeho životpisných dat uvádí přáce také stručnou charakteristiku... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

148x

Franklin Delano Roosevelt - životopis

Práce je zpracování životopisu amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Představuje jeho život v základních datech, ale také v rámci jeho působe... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

144x

Anaximandros

Jedná se o životopis Anaximandra a popis jeho pohledu na svět. V práci jsou představeny jeho teze a díla. Stručně je shrnut i obsah Milétské školy, ze... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Přírodovědné a technické obory, Humanitní a ekonomické obory

141x

Papež Lev XIII. - životopis

Práce představuje zástupce Božího na zemi z přelomu 19. a 20. století, který přijal jméno Lev XIII. V práci je nastíněn jeho život do doby, než nastou... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

140x

Adam Podgórecki

Krátký životopis tohoto polského právníka a sociologa, shrnující osobní data, profesní kariéru a její zaměření v oblasti sociologie a kriminologie. detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

140x

Aeneas Sylvius Piccolomini - životopis

Práce velmi stručně a heslovitě charakterizuje život Aenease Sylvia Piccolominiho, který se stal nejprve významným kardinálem, a později papežem. Byl ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

138x

Alžběta I. a její vláda - anglicky

Práce pojednává o životě anglické královny Alžběty I. Zmíněno je její dětství a mládí, komplikace spojené s jejím nástupnictvím na trůn, dále pak nejv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

134x

Edvard Beneš

Edvard Beneš - životopis, jeho politika, jeho zásluhy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

132x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [25]