Seminarky.cz > Životopisy > Životopisy spisovatelů
Název Goodness Staženo

Franz Kafka - život a dílo

Text seznamuje s životem a dílem Franze Kafky. Informuje o Muzeu Franze Kafky v areálu Hergetovy cihelny v Praze. Věnuje se popisu spisovatelova život... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

1x

Marie Wagnerová-Černá - životopis

Práce seznamuje se spisovatelkou Marií Wagnerovou-Černou. Přináší informace o jejím životě - narození, studiu a manželství; a také o její tvorbě, před... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

1x

Významní autoři pohádek

Práce mapuje životy a tvorbu některých významných českých a světových autorů pohádek. S výjimkou bratří Grimmových a H. Ch. Andersena jsou připojeny i... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

1x

Philip Kindred Dick

Seminární práce pokrývá život, tvorbu a odkaz amerického spisovatele P. K. Dicka. Po autorově biografii následuje rozsáhlá citace jeho předmluvy ke sb... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

0x
[1]  «  23  24  25  26  27  28  29  30  31