Seminarky.cz > Maturitní otázky > Španělština

Maturitní otázky španělština

Název Goodness Staženo

Česká republika a Španělsko - maturitní otázka španělsky 1/6

Základní informace o obou státech potřebné k maturitní zkoušce. Práce zpracovává dané téma nejen z pohledu geopolitického, ale i ekonomického, přírodn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

57x

Historie Španělska a jeho umění - maturitní otázka španělsky 2/6

Práce podrobně představuje obsah těch nejdůležitějších historických událostí ve Španělsku. Podstatná část práce je také věnována představení španělské... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

46x

Praha, Madrid a další zajímavá města - maturitní otázka španělsky 3/6

Praha a její nesčetné nádherné památky - obsahuje všeobecný úvod k Praze, dále povídání o památkách - Pražský hrad, katedrála sv. Víta, Malá Strana, k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

82x

Objevení Ameriky - maturitní otázka španělsky 4/6

Práce stručně seznamuje s předkolumbovskými civilizacemi, průběhem objevování Ameriky a dobýváním Mexika a Peru. V druhé části je popisován boj o nezá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

24x

Regionální a národní svátky ve Španělsku - maturitní otázka španělsky 5/6

Práce obsahuje seznam nejdůležitějších španělských svátků, náboženských svátků a slavností. Snaží se postihnout rozdílné pojetí společných svátků a uk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

72x

Latinská Amerika - maturitní otázka španělsky 6/6

Práce obsahuje všechny nejpodstatnější informace o Latinské Americe - geografie, klima, průmysl, ekonomie a předkolumbovské osídlení. Navíc podrobněji... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

72x

Maturitní otázky ze španělštiny - 6 otázek

Tato práce obsahuje 6 vypracovaných maturitních otázek ze španělštiny. Stručně popisuje každé téma, a charakterizuje danou problematiku. Věnuje se otá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

75x

Slavné osobnosti Španělska a Latinské Ameriky - maturitní otázka španělsky 1/3

Tato práce uvádí maturitní otázku ze španělštiny na téma slavné osobnosti Španělska a Latinské Ameriky. Nejdříve heslovitě seznamuje s historií Španěl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

40x

Turismus, zajímavá místa, doprava - maturitní otázka španělsky 2/3

Práce ve stručných větách seznamuje s důvody kdy a proč cestujeme. Poté obecně rozebírá jednotlivé dopravní prostředky a věnuje se tomu, jak cestuje a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

577x

Vzdělávání - maturitní otázka španělsky 3/3

Otázka stručně shrnuje, co je to vzdělání a kde se lidé vzdělávají. Věnuje se také oblíbeným předmětům. Poslední část pak charakterizuje výhody a nevý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Španělština

461x
1  2  3  4  »