Nauky o francouzském jazyce (4)
Název Goodness Staženo

Vulgární latina jako předchůdce dnešní francouzštiny a její diferenciace - francouzsky

Práce představuje vypracovanou otázku k SZZk z francouzské lingvistiky, konkrétně historie francouzštiny. Mapuje sociolingvistický kontext vzniku a vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

1x

Periodizace vývoje francouzštiny, společensko-historické faktory jejích hlavních vývojových etap - francouzsky

Práce představuje vypracovanou otázku k SZZk z francouzské lingvistiky, konkrétně historie francouzštiny. Charakterizuje nejdůležitější etapy a socioh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

1x

Hlavní fonetické změny ve vývoji francouzštiny - francouzsky

Otázka ke státním závěrečným zkouškám detailně analyzuje vývoj francouzského fonetického systému a dává přehled o tom, kdy se jaká změna udála a jaký ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

0x

Vývoj systému francouzských jmen - francouzsky

Otázka ke státní závěrečné zkoušce se zabývá systémem jmen ve francouzštině se zaměřením na jeho vývoj, a to zejména v oblastech uplatnění determinant... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

0x