Biologie (3) Chemie (1) Medicína (23) Ošetřovatelství (2) Přírodní - ostatní (1)
Název Goodness Staženo

Ošetřovatelství: otázky k státní závěrečné zkoušce na vysoké škole zdravotnické

Soubor padesáti otázek určených ke státní závěrečné zkoušce na vysoké škole zdravotnické je psán formou odrážek a představuje rady a tipy, jak pečovat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

25x

Epidemiologie infekčních a neinfekčních onemocnění - otázky ke SZZk

Otázky ke státním závěrečným zkouškám se zabývají epidemiologií infekčních a neinfekčních onemocnění. Uvádějí význam oboru epidemiologie, věnují se je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

14x

Chemie a analýza potravin - otázky k SZZk

Práce obsahuje 10 vypracovaných okruhů z oboru chemie a analýzy potravin. Každý okruh je podrobně rozpracován a obsahuje stručné charakteristiky, vlas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie, Chemie

13x

Hygiena obecná a komunální - otázky ke SZZk

Soubor 30 státnicových otázek se věnuje oblasti obecné a komunální hygieny. Seznamuje se souvisejícími legislativními předpisy, rozebírá vliv lidské č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

13x

Hygiena práce a pracovního lékařství - otázky ke SZZk

Státnicové otázky zpracovávají problematiku hygieny práce a pracovního lékařství. Věnují se prevenci a dozoru v pracovním lékařství a rozebírají onemo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

1x

Speciální onkologie 1

Práce se zaměřuje na speciální onkologii. Zpracovává první část a probírá nejčastější solidní nádory u dětí jako jsou neuroblastom, nádory CNS nebo ne... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Medicína

0x

Speciální onkologie 2

Práce se zaměřuje na speciální onkologii a její druhou část. Zabývá se karcinomem jícnu, karcinomem žaludku, kolorektálny karcinom a karcinomem análn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

0x

Speciální onkologie 3

Práce se zaměřuje na speciální onkologii a její třetí část. Popisuje karcinom močového měchýře, karcinom prsu, zhoubné nádory vaječníků a maligní nádo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Medicína

0x

Environmentální management

Práce se zaměřuje na environmentální management. Obsahuje několik otázek i s odpověďmi na toto téma jako jsou například vyjmenujte alespoň dvě environ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Přírodní - ostatní

0x

Obecné lékařství

Práce se zabývá obecným lékařstvím. Vysvětluje otázky, které jsou popsány v obsahu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

0x
1  2  3  »