Referáty biologie

Název Goodness Staženo

Biokomunikace

Práce vysvětluje principy a smysl vnitro i mezidruhové komunikace. Ukazuje i oblasti, kdy může biokomunikace působit ve svých důsledcích v neprospěch ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

32x

Genetické inženýrství

Práce se zabývá přínosy, a hrozbami genetického inženýrství. Na příkladech geneticky modifikovaných potravin, a práce s lidským genomem ukazuje vývoj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

126x

Problémy biologických systémů

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

12x

Přírodní kosmetika a testování na zvířatech

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

72x

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

Seminární práce o viru HIV a všem co se této problematiky dotýká. Podobně jsem rozebral stavbu viru, postup infekce až do předposlední (AIDS) a posle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

151x

Včela medonosná a její produkty

Práce se zevrubně věnuje představení včely medonosné a jejích produktů. Text obsahuje popis jednotlivých soustav, onemocnění a popis škůdců včel, dále... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

73x

Tučňáci

Práce se podrobně věnuje stavě těla tučňáků a různým aspektům jejich života. Druhá část se zabývá jednotlivými rody a jejich rozšířením. Závěr pak cha... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

34x

Mandelinka bramborová

Seminární práce se zabývá charakteristikou mandelinky bramborové. Popisuje její fyziologii, i principy chování, rozmnožování, nebo stravování. Uvádí j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

20x

Bobři (Castoridae)

Informace o bobrech na jednu stránku A4, vhodné např. jako referát o bobrech. Obsahuje popis těla, způsob života, potrava, ohrožení, druhy bobrů, výsk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

203x

Referát z přírodopisu - Jednobuněčné organismy

Prvoci - způsob příjmání potravy (konzumenti 1. řádu, 2. řádu (predátoři), reducenti, saprofágové, jsou potravou pro ostatní živočichy konzumenty jiné... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

23x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [19]