Seminarky.cz > Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Ulice: nábř. Komenského 1126/1

Město: Břeclav

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin

Seminární práce seznamuje s obsahem románu Evžen Oněgin. V heslech dílo zařazuje do literárního období, sleduje formu a žánr. Dále vyjmenovává postavy... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


1949x

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

Po základní charakteristice novely Ostře sledované vlaky z hlediska literárního druhu, žánru a formy se práce věnuje postavám knihy a shrnuje její děj... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Česká literatura od 20. století


523x

Michal Viewegh: Báječná léta pod psa

Práce nejprve podává formální charakteristiku románu Báječná léta pod psa, seznamuje s jeho postavami a popisuje děj. Nakonec jsou zmíněny další práce... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Česká literatura od 20. století


295x

Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid

Práce se zabývá románem Na západní frontě klid a dodává přehled vybrané dobové literatury. Věnuje se postavám a ději knihy, zařazuje ji z hlediska dru... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Evropská literatura od 20. století


221x

Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy

Seminární práce je rozborem knihy Karla Čapka Povídky z jedné a druhé kapsy. Zabývá se hlavními myšlenkami díla, postavami a žánrem. Stručně se zmiňuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Česká literatura od 20. století

3x

Staré pověsti čeké

Seminární práce rozebírá děj knihy Aloise Jiráska Staré pověsti české. V heslech dílo zařazuje do literárního období, sleduje formu a žánr. Vyjmenováv... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Česká literatura do 20. století

2x