Název Goodness Staženo

Fyzika: Kinematika hmotného bodu - výukový list 1/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou zpracovává fyzikální poznatky z oblasti kinematiky hmotného bodu. Výklad doplňují vzorce, grafická znázorn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Fyzika

454x

Fyzika: Dynamika hmotného bodu - výukový list 2/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy, principy a zákonitosti dynamiky hmotného bodu. Výklad doplňují vzorce, grafická ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

406x

Fyzika: Mechanická práce a energie - výukový list 3/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou zpracovává středoškolské učivo fyziky týkající se mechanické energie a práce. Výklad doplňují vzorce a gra... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

204x

Fyzika: Gravitační pole - výukový list 4/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy, principy a zákonitosti spjaté s fyzikální problematikou gravitačního pole. Výkla... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

218x

Fyzika: Mechanika tuhého tělesa - výukový list 5/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem předkládá středoškolské učivo fyziky z oblasti mechaniky tuhého tělesa. Výklad doplňují vzorce a grafick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

211x

Fyzika: Mechanika kapalin a plynů - výukový list 6/25

Přehledný výukový list srozumitelnou formou pokrývá fyzikální problematiku mechaniky kapalin a plynů na úrovní střední školy. Výklad doplňují vzorce, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

219x

Fyzika: Molekulová fyzika a termodynamika - výukový list 7/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem probírá základní pojmy, zákonitosti a další poznatky spjaté s molekulovou fyzikou a termodynamikou. Vhod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

187x

Fyzika: Struktura a vlastnosti plynů - výukový list 8/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem uvádí do problematiky struktury a vlastností plynů. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro sna... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

152x

Fyzika: Struktura a vlastnosti kapalin - výukový list 9/25

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem probírá středoškolskou fyzikální látku týkající se struktury a vlastností kapalin. Výklad doplňují vzorc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

168x

Fyzika: Struktura a vlastnosti pevných látek - výukový list 10/25

Přehledný výukový list pojednává o vlastnostech a struktuře pevných látek. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Profi práce

193x
1  2  3  4  5  »