Banky (1) Burzy a cenné papíry (1) Daňová problematika (12) Finance (4) Finanční analýzy (5) Kapitálové trhy (1) Pojišťovnictví (2) Účetnictví (16)
Název Goodness Staženo

Finanční analýza - skripta

Jedná se o zpracovaná skripta, přepsaná formou poznámek, která se věnují finanční analýze. V práci jsou definovány základní pojmy, dále pak vysvětleno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

247x

Zjišťování hospodářského výsledku, transformace HV na daňový základ, daň z příjmu právnických osob

V dané práci se stručně, ale výstižně dozvíte, jak získat z hospodářského výsledku daňový základ, jaké jsou formy hospodářského výsledku, jak zjistit ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Účetnictví

104x

Finanční účetnictví - studijní materiál

Tento studijní podklad je vhodný především pro studenty předmětů týkajících se finančního účetnictví. Materiál je zpracován v teoretické rovině. Zprac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

78x

Finanční analýza

Učební materiál charakterizuje účel finanční analýzy, její podklady, metodické nástroje a oblasti a seznamuje také s finančními účetními výkazy.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy


73x

Principy finančního řízení

Práce je vypracována na předmět Finanční řízení a rozhodování (VŠB-TU:EkF), lze jí použít jako studijní materiál a po menší úpravě možno použít i jako... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance

66x

Účetnictví - výpisky ze skript

Práce se věnuje stručné charakteristice 25ti okruhů týkajících se úprav účetnictví, jeho funkce, právní úpravy, norem, obsahu, a účtování jednotlivých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví


58x

Specifika účetnictví ve společnosti s ručením omezeným, tichý společník

Práce je charakteristická popisem založení firmy a vše co s ní souvisí, včetně upsání vkladů do společnosti společně s patřičným účtováním. Dané účtov... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Účetnictví

54x

Daň z přidané hodnoty – základní pojmy, tuzemská plnění

Práce je zaměřena na téma Daň z přidané hodnoty. Práce obsahuje tyto pojmy: daň na vstupu, odpočet daně, daň na výstupu, vlastní daňová povinnost a na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

51x

Spotřební a energetické daně

Práce je zaměřena na spotřební a energetické daně. Spotřební a energetické daně obdobně jako daň z přidané hodnoty, patří mezi daně nepřímé. Jedná se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

51x

Inventarizace

Práce uvádí zásadní rozdíly mezi inveturou a invetarizací, popisuje ji, také popisuje jednotlivé složky, které se inventarizují. Výsledkem každé inven... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Účetnictví, Ekonomie, Ekonomická teorie

50x
1  2  3  4  »