úvodní stránka > Podmínky stahování

Podmínky stahování prací

 

Tyto podmínky stanovují práva a povinnosti uživatelů stahujících práce (dále jen „uživatel“) z portálů Seminarky.cz a Ctenarsky-denik.cz.

Provozovatel portálů Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz (dále jen „provozovatel“) prohlašuje, že portály jsou vytvořeny a provozovány v dobré víře a v duchu dobrých obchodních mravů a nemají v úmyslu někoho poškodit nebo mu způsobit újmu. Provozovatel nemůže zároveň garantovat, že veškeré zveřejněné práce byly poskytnuty skutečným autorem práce nebo že práce není k dispozici ke stažení na jiné webové stránce. Provozovatel neodpovídá za správnost prací a jejich obsah.

Cena za stažení práce je cenou za služby poskytované provozovatelem. Nevztahuje se jakýmkoliv způsobem k samotné práci. Aktuální přehled cen je k dispozici v ceníku stahování.

Stažením práce uživatel souhlasí, že materiál bude využívat výhradně pro osobní účely. Pokud bude materiál podkladem pro další práci, uživatel v ní vždy uvede tento zdroj, případně přesnou citaci s odkazem na tento zdroj. Tato citace se řídí ISO 690 a 690-2.

Popis práce sestávající z charakteristiky, obsahu, poznámky, hodnocení a informací o vlastnostech, který provozovatel doplňuje v rámci autorizace dle Všeobecných podmínek licenční smlouvy, je pouze orientační. Uživatel má u placených prací k dispozici úryvek textu, případně může před stažením práce poslat dotaz provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že náhrada či reklamace stažené práce v případě, že neodpovídá jakékoli části popisu, není možná.

Provozovatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení u potvrzující SMS či e-mailové zprávy způsobené nesprávným zadáním, nastavením, technickými problémy na straně uživatele nebo vyšší mocí.

Uživatel souhlasí se zásadami zpracování osobních údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

Provedením mobilní platby, odesláním SMS v patřičném tvaru, platbou kartou nebo provedením převodu z účtu uživatel souhlasí s těmito podmínkami.

 

V Praze dne 1. 7. 2011 s úpravou zásad zpracování osobních údajů 26. 5. 2018