Seminarky.cz > Životopisy > Životopisy spisovatelů
Název Goodness Staženo

Mark Twain - anglicky

Práce velmi podrobně líčí Twainův život včetně událostí, které ovlivňovaly jeho tvorbu. Dále velmi detailně popisuje děj a charakter Dobrodružství Huc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

29x

Karel Havlíček Borovský

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

89x

Johann Wolfgang Goethe

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

38x

Karel Toman

Práce je zevrubnou charakteristikou života a díla tohoto českého autora. Obsahuje jeho zařazení do příslušného literárního směru, přehled jeho života ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

64x

Michail Bulgakov a Psí srdce

Práce ve své první části obsáhle seznamuje s životními osudy a tvorbou Michaila Bulgakova. Druhou část poté tvoří seznámení s jeho dílem Psí srdce. Ne... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

81x

Referát z literatury - Karel Čapek - životopis a dílo

Práce, která popisuje životopis slavného českého spisovatele, zároveň obsahuje seznam děl rozdělených podle jednotlivých etap jeho tvorby a stručný po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

44x

Guillaume Apolinaire

Práce se zevrubně věnuje francouzskému básníkovi Guillaumovi Apollinairovi, mimo jeho života jsou v práci rozebrána také některá jeho díla, dále je zm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

104x

Karel Havlíček Borovský - Humor a satira

Referát pojednává o životě K. H. Borovského a hlavně o jeho humoru a satiře. Velká část referátu je věnována rozboru jeho brixenských skladeb (Tyrolsk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

26x

Jaroslav Seifert

Práce se zabývá životem a dílem Jaroslava Seiferta. Nejprve seznamuje s životem a poté podrobně charakterizuje jednotlivá básníkova období. Práce je d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

115x

Ernest Miller Hemingway - životopis

Tato práce se věnuje životu Ernesta Hemingwaye. Popisuje jeho dětství, dospívání, pobyt v armádě, i spisovatelskou kariéru. Závěr je věnován krátkému ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

83x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [31]