Seminarky.cz > Maturitní otázky > Ostatní předměty

Maturitní otázky ostatní předměty

Název Goodness Staženo

Literární památky Velké Moravy a Uherského státu - maturitní otázka slovensky

Práce se věnuje literárním památkám Velké Moravy a Uherského státu. V rámci Velkomoravské říše, kde si všímá Konstantina a Metoděje, i v rámci Uherské... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

147x

Sociální psychologie

Práce se zaměřuje na sociální psychologii. Rozebírá sociální interakce, percepce, komunikace a sociální skupiny. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


105x

Diagnostika EOBD

Práce je zaměřena na automobilovou diagnostiku digitálně pracujících řídicích jednotek (Electronic Control Unit) v automobilech. Po představení histor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


102x

Úprava obličeje, make-up

Maturitní otázka informuje o možnostech a postupech úpravy a líčení obličeje. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


92x

Epilace, depilace

Maturitní otázka se nejprve krátce věnuje epilaci a poté seznamuje s podstatou, zásadami či metodami provádění depilace. Nakonec informuje o nemoci hy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


88x

Emise výfukových plynů motorových vozidel

Maturitní otázka detailně analyzuje současnou problematiku při měření emisí a její dopad na přírodu a naše okolí. Představuje funkčnost a účel tohoto ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty


78x

Soukromé detektivní agentury - maturitní práce

Práce se velmi přehledně a rozsáhle věnuje soukromým detektivním agenturám. Nejprve popisuje historii detektivní činnosti a poté charakterizuje fungov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

52x

Marketingový mix

Tato maturitní otázka popisuje marketingový mix a jak se člení. Rozebírá výrobek, cenu, distribuci i propagaci. Práce je doplněna o tabulky a obrázky ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

48x

Marketingové koncepce, marketingové prostředí

Tato maturitní otázka jednoduše vysvětluje studentovi, co to jsou marketingové koncepce a jak se dělí. Také zde najdete popis marketingového prostředí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

44x

Povrchové čištění pleti - maturitní otázka

V práci je popsáno, jak se v praxi postupuje při čištění pleti, barvení řas a obočí. Popsány jsou postupy a přípravky, které jsou k těmto úkonlm nejvh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ostatní předměty

38x
1  2  3  »