Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > A. S. Puškin - Evžen Oněgin

A. S. Puškin - Evžen Oněgin


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku od A. S. Puškina Evžen Oněgin. Rozebírá postavy, děj i kompozici díla.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika

• Román ve verších, nejprve publikován jako seriál
• Zachycuje ruskou společnost první poloviny 19. Století
• Sny a představy hrdinů jsou v kontrastu s realitou doby
Téma • Příběh nešťastné, neopětované lásky a zklamaného přátelství
Motivy
• Nešťastná láska (neopětovaná, láska k zadané ženě), motiv putování, přátelství a jeho zrada, kritika společnosti a lidských vlastností (neústupnosti, sobectví, hlouposti)
Postavy
• Založené na kontrastech
• Hl. postava = Evžen Oněgin: typizovaná postava zbytečného člověka – je schopný, vzdělaný, charizmatický a okouzlující, mohl by se ve společnosti prosadit, ale je lehkovážný, nedůsledný, má ideály, které nemůže naplnit, to ho vede ke skepsi a k pocitu, že život nemá smysl → je znuděný, znechucený životem, který vede v společnosti ruské smetánky, nespokojený se vším a všemi, necitelný k ostatním, sobecký, ztratil zájem o citová vzplanutí, protože už zažil příliš mnoho povrchních známostí, povýšený
• Vladimír Lenskij: venkovský šlechtic, básník, mladíček plný naivních ideálů, odtržený od reality, nepraktický, zažívá první milostné vzplanutí k Olze, jeho láska je opravdová, vášnivá, ale nevinná, vznětlivý a emocionální
• Taťána: hluboce citově založená, plachá a samotářská dívka, ne tak hezká jako její sestra, je romantická a sentimentální, naivní (vyzná se Oněginovi); je ale zodpovědná – přijala svůj životní úděl a společenskou roli, zachová věrnost manželovi, má vysoké mravní hodnoty, introvertní (ideál ženy)
• Olga: opak sestry, extrovertní hezká koketa, přijímá pozornost Lenského i dalších, neopětuje ale jeho cit s opravdovou hloubkou, nestálá a povrchní
• Chůva: lidová postava, ztělesňuje lidovou moudrost prostého člověka
Děj
• Oněgin zaplatil otcovy dluhy a jede na venkov na panství umírajícího strýce (je znuděný petrohradskou společností, neustálými plesy, divadly a lidmi) → zjistí, že strýc už zemřel, usadí se na jeho panství, velmi rychle se ale na venkově začne nudit stejně jako ve městě; společnost mu dělá mladý básník Lenský, bezhlavě zamilovaný do Olgy Larinové → vezme k Larinům Evžena na návštěvu, Evženovi připadají nezajímaví, zamiluje se do něj starší sestra Taťána, trápí se svou láskou, a proto se rozhodne napsat Evženovi dopis → neodpoví, ale když se setkají, odmítne ji s tím, že nebyl stvořen pro manželský život a nedokáže už nikoho opravdově milovat, Taťána se trápí dál → na Tániny jmeniny se sjede společnost, je uspořádán bál, Lenský vezme Oněgina s sebou, toho ale rozčilují lidé a Táňa, která je z jeho společnosti na pokraji zhroucení, je plachá, stydí se… → Oněgin se chce pomstít Lenskému, že ho na slavnost vzal, a proto flirtuje a tančí s Olgou → Lenský se urazí a odjede, po poslovi vyzve Oněgina na souboj → překvapený Oněgin v pýše výzvu přijme, i když vzápětí už lituje, neomluví se ale → utkají se, Oněgin smrtelně zraní svého přítele, Lenský umírá → Oněgina trápí svědomí, proto vesnici opouští a vydává se na cesty; Olga chvíli truchlí, pak na Lenského zapomene, brzy se vdá a odejde z domu → Taťána své nápadníky odmítá, chodí nejraději sama po lesích, čte romány → aby ji matka provdala, odjíždí na zimní sezonu do Moskvy k příbuzným, zde je představována společnosti, je nešťastná → na plese si jí všimne postarší generál a vezmou se → o dva roky později se Evžen vrací do Moskvy, ve společnosti se setká s Taťánou, která se úplně proměnila: je krásná, sebevědomá, ctnostná, mírná, obdivovaná společností → Evžen propadne jejímu kouzlu po letech se doopravdy zamiluje, snaží se být co nejblíže k ní, ale ona je k němu chladná, odměřená, nedává najevo svůj minulý cit → vyzná se jí v dopise, na který ale ona neodpoví → zoufalý dojede k ní domů, najde ji jak drží v rukou jeho dopis a plače, cítí se uražená, Oněgin jí klesne k nohám, ona ho ale odmítne, řekne mu, že se nezměnila, stále ho miluje, ale musí zachovat věrnost muži a nedat se společensky zdiskreditovat, odejde."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55604cf400f7c.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
3._A._S._Puskin___Evzen_Onegin.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse